Genealogie van Theodoor Janssen

I. Theodoor Janssen,, Landbouwer te Elkenrade / Wijlre,   Wijlre 8 april 1672, tr. N. N..

Uit dit huwelijk:

 

II. Joannes Jans(en), geb. Elkenrade? omstr. 1630, Landbouwer, tr. RK parochie H. Gertrudis - Wijlre 25 febr. 1664 Maria Cornips, ged. Heerlen 14 juli 1635,   na 1702, dr. van Simon en Helena Reiszefelt?.

Uit dit huwelijk:

 

III. Theodorus Jans(s)en, geb. Wijlre, ged. Eys 13 juli 1666, Landbouwer, grondeigenaar,   Cunrade? Voerendaal v——r 1747, tr. Voerendaal 16 sept. 1691 Gertrudis Frens, geb. Kunrade - Voerendaal 8 sept. 1672,   Voerendaal 1 jan. 1744, dr. van Joannes en Barbara Ploumen.

Uit dit huwelijk:

1. Adamus, volgt IVa.

2. Wilhelmus Jansen, ged. Voerendaal 11 maart 1696,   1711.

3. Barbara Jansen, ged. Voerendaal 26 juni 1699,   ald. v——r 1737, tr. Heerlen 22 okt. 1730 Andrias Linssen,   Voerendaal 9 april 1772; hij hertr. 31 aug. 1737 Elis Frencken.

4. Maria Jansen, ged. Voerendaal 7 nov. 1702,   1745.

5. Theodorus, volgt IVb.

6. Leonardus Jansen, ged. Voerendaal 14 sept. 1707,   v——r 1745.

7. Wilhelmus, volgt IVc.

 

IVa. Adamus Jans(s)en, ged. Voerendaal 11 sept. 1695,   Heerlen 14 jan. 1771, tr. Heerlen 11 okt. 1727 (Anna) Margaretha Ubachs, ged. Heerlen 5 mei 1700,   ald. 16 nov. 1764, dr. van George Ubaghs en Helena Jabes.

Uit dit huwelijk:

1. Gertrudis Jansen, ged. Heerlen 19 sept. 1728,   na 1773, tr. Heerlen 27 sept. 1755 Wilhelm Schilling(h)s.

2. Anna Jansen, geb. Heerlen 29 sept. 1730,   ald. 25 maart 1812, tr. 1759 Leonardus Hoenen, geb. Heerlen 3 juli 1719.

3. Theodorus Jansen, ged. Heerlen 19 mei 1735.

4. Joannes, volgt Va.

 

Va. Joannes Janssen, ged. Heerlen 15 april 1742,   ald. 29 april 1795, tr. 1e Heerlen 6 okt. 1776 Anna Catharina Schepers,   Heerlen 19 sept. 1783, dr. van Cornelius; tr. 2e Heerlen 17 april 1785 Anna Gertrudis Keulerts, ged. Heerlen 14 jan. 1749,   ald. 26 sept. 1793.

Uit het eerste huwelijk:

1. Maria Margaritha Jansen, ged. Heerlen 9 juli 1777,   Voerendaal 4 maart 1800.

2. Cornelius Janssen, ged. Heerlen 26 jan. 1779,   ald. 1 maart 1821, tr. Heerlen 13 april 1812 Joanna Maria Haecken, geb. Heerlen 10 jan. 1770,   ald. 13 jan. 1830, dr. van Antoine en Maria Schepers.

3. Anna Elisabetha Janssen, ged. Heerlen 27 sept. 1780,   Jong Gestorven.

4. Maria Helena Janssen, ged. Heerlen 19 juli 1782,   Jong Gestorven.

Uit het tweede huwelijk:

5. Joannes Jacobus Janssen, ged. Heerlen 6 jan. 1786,   ald. 31 jan. 1808.

6. Maria Gertrudis Janssen, ged. Heerlen 17 juni 1787,   Maastricht 16 juni 1830, tr. Maastricht 23 sept. 1813 Leonard Gijzen, geb. Millen (D) 11 dec. 1787, zn. van Cornelia Grein.

7. Joanna Maria Janssen, ged. Heerlen 10 okt. 1788,   ald. 11 febr. 1790.

8. Joanna Margaritha Janssen, ged. Heerlen 11 mei 1790,   Jong Gestorven.

9. Maria Catharina Jansen, geb. Heerlen 3 maart 1793,   ald. 15 okt. 1795.

 

IVb. Theodorus Jansen, ged. Voerendaal 23 okt. 1703, Landbouwer-grondeigenaar te Voerendaal,   Heerlen 22 maart 1758, tr. Voerendaal (kerkelijk Heerlen) 14 febr. 1740 (Anna) Margaretha Savelsberg(h), ged. Heerlen 26 sept. 1714,   Welten - Heerlen 29 maart 1758, dr. van Joannes Savelbergh en Helena Douven.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Gertrudis Jansen, ged. Voerendaal 1 nov. 1740,   Heerlen 5 dec. 1809, tr. Voerendaal 25 jan. 1761 Arnold Hermans, geb. Gitsbeek (B) 1740,   Heerlen 10 juni 1810.

2. Joannes Jansen, ged. Voerendaal 21 febr. 1743,   Heerlen v——r 1749.

3. Joannes Theodorus, volgt Vb.

4. Helena Jansen, ged. Heerlen 11 maart 1747.

5. Joannes Jansen, ged. Heerlen 24 maart 1748,   Meerssen Rothem 12 maart 1817, tr. Meerssen 21 jan. 1787 Maria Sophia Maenen, geb. 1754,   Meerssen 19 febr. 1819.

6. Alexander Jansen, ged. Heerlen 20 jan. 1751,   ald. 1751.

7. Alexander, volgt Vc.

8. Anna Barbara Jansen, ged. Heerlen 12 okt. 1756,   ald. 30 maart 1759.

 

Vb. Joannes Theodorus Janssen, ged. Voerendaal 22 maart 1744,,   Heerlen 17 okt. 1809, tr. Heerlen 2 maart 1794 Maria Gertrudis Pluymaekers, geb. Heerlen 19 maart 1762,   ald. 13 juli 1848, dr. van Stephan Pluijmaekers en Klara Ritzervelt.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Margaretha Janssen, geb. Heerlen 19 dec. 1794,   ald. 10 april 1847, tr. 1e Heerlen 24 sept. 1818 Alexander Savelsbergh, geb. Heerlen 17 mei 1787,   ald. 22 juni 1822, zn. van Casper Henricus; tr. 2e Heerlen na 13 maart 1824 Joannes Savelsberg(h), geb. Heerlen 2 sept. 1788,   ald. 29 okt. 1842, zn. van Casper Henricus Savelsbergh.

2. Maria Christine Janssen, geb. Heerlen 16 april 1797,   ald. 12 mei 1800.

3. Henri Christi‘n Janssen, geb. Heerlen? 1800,   Heerlen 9 maart 1801.

4. Jan Hendrik, volgt VIa.

 

VIa. Jan Hendrik Janssen, geb. Heerlen (Welten) 28 maart 1802, Landbouwer,   Heerlen 8 jan. 1848, tr. Heerlen 15 mei 1829 Johanna Maria Josepha Gielenkercken, geb. Heerlen 23 jan. 1801,   ald. 31 juli 1853, dr. van Jan Willem en Maria Sibella Hennen.

Uit dit huwelijk:

1. N.n. Janssen, geb. Heerlen 5 febr. 1830,   ald. 5 febr. 1830.

2. Maria Gertruda Hubertina Janssen, geb. Heerlen 26 dec. 1830,   Voerendaal 26 dec. 1875, tr. Heerlen 7 jan. 1856 Frans Habets, geb. Voerendaal 16 nov. 1823.

3. Johanna Mechtilde Josephina Janssen, geb. Heerlen 4 okt. 1832,   ald. 25 mei 1866, tr. Heerlen 21 april 1857 Johan Casper Beuken, geb. Heerlen (Welten) 16 febr. 1828, Landbouwer op de Lirp te Welten,   Boerderij de Lirp te Welten - Heerlen 14 mei 1909.

4. Anna Margaretha Hubertina Janssen, geb. Heerlen 15 jan. 1834,   ald. 3 febr. 1835.

5. Maria Josepha Paulina Janssen, geb. Heerlen 25 febr. 1835, tr. Nuth 12 april 1858 Jan Willem Senden, geb. Heerlen 4 april 1833, zn. van Leonard.

6. Alexander Janssen, geb. Heerlen 14 mei 1836,   ald. 21 febr. 1837.

7. Margaretha Hubertina Janssen, geb. Heerlen 6 aug. 1837,   Voerendaal 24 okt. 1878.

8. Maria Josepha Christina Janssen, geb. Heerlen 8 aug. 1839,   ald. 14 aug. 1845.

9. Maria Clementina Janssen, geb. Heerlen 12 juni 1841,   ald. 22 jan. 1911, tr. Heerlen 31 dec. 1860 Mathijs Jozef Florentias Schepers, geb. Heerlen 27 okt. 1837, Landbouwer, 1910-.

10. N.n. Janssen, geb. Heerlen 24 jan. 1844,   ald. 24 jan. 1844.

 

Vc. Alexander Janssen, ged. Heerlen 13 mei 1752, Landbouwer - grondeigenaar,   Heerlen 11 maart 1819, tr. Heerlen 21 mei 1780 Maria Elisabetha Mertens (Meertens), geb. Ubachsberg - Voerendaal 4 sept. 1757,   Heerlen 2 juli 1782, dr. van Joannes Mertens en Anna Catharina Keulerts.

Uit dit huwelijk:

 

VIb. Johannes Theodorus Janssen, geb. Heerlen 15 juni 1781,,   Heerlen 17 jan. 1845, tr. Heerlen 20 april 1800 Maria Magdalena Savelberg, ged. Heerlen 15 aug. 1779,   ald. 2 april 1820, dr. van Jan Hendrik en Maria Ida Gielen.

Uit dit huwelijk:

1. (Maria) Helena Janssen, ged. Heerlen 11 febr. 1807, Keukenmeid,   Vaals - Vijlen 12 juni 1877.

2. Joannes Henricus, volgt VIIa.

3. Hubert Joseph, volgt VIIb.

4. Maria Ida Janssen, geb. Heerlen 16 maart 1813,   ald. 27 maart 1813.

5. Maria Margaretha Janssen, geb. Heerlen 23 mei 1814,   Orsbach (D) 18 nov. 1878, tr. Heerlen 10 okt. 1840 Hendrik Joseph Rapaille, geb. Heerlen 4 dec. 1814, zn. van Theodorus en Agnes Crombach.

6. Johan Leonard Janssen, geb. Heerlen 18 maart 1816,   ald. 12 febr. 1817.

7. Janssen, geb. Heerlen 31 aug. 1818,   ald. 31 aug. 1818.

8. Janssen, geb. Heerlen 31 aug. 1818,   ald. 31 aug. 1818.

9. Joannes Mathias, volgt VIIc.

 

VIIa. Joannes Henricus Janssen, geb. Welten (Heerlen) 1 aug. 1809, Werkman, Winkelier, Landbouwer 1864-,   Welten (Heerlen) 8 mei 1883, tr. 1e Wijnandsrade 5 aug. 1832 Maria Jo(h)anna Keulen, geb. Wijnandsrade 3 okt. 1806, Werkvrouw,   Welten-Heerlen 19 febr. 1848, dr. van Jan Hendrik / Henricus en Maria Elizabetha Meijers; tr. 2e Amstenrade 7 jan. 1849 Anna Mechtilde Hendriks (Hendrix), ged. Amstenrade 12 okt. 1818, Werkvrouw,   Welten (Heerlen) 12 febr. 1879, dr. van Joannes Wijnandus Hendrix en Maria Catharina Theunissen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jan Theodoor, volgt VIIIa.

2. Jan Hendrik, volgt VIIIb.

3. Maria Helena Janssen, geb. Welten (Heerlen) 23 nov. 1836, Herbergierster,   Hulsberg 9 jan. 1895, tr. Nuth 1 april 1864 Jan Simon Habets, geb. Hulsberg 12 sept. 1831, Hulsberg,   Hulsberg 25 maart 1878.

4. Anna Margaretha Hubertina Janssen, geb. Welten (Heerlen) 14 aug. 1838,   ald. 7 juni 1841.

5. Jan Mathijs, volgt VIIIc.

6. Anna Margaretha Hubertina Janssen, geb. Welten (Heerlen) 21 febr. 1843,   ald. 17 sept. 1843.

7. Hendrik Jozef, volgt VIIId.

Uit het tweede huwelijk:

8. Alexander, volgt VIIIe.

9. Pieter Hubert Janssen, geb. Welten (Heerlen) 1 maart 1852,   Welten - Heerlen 20 jan. 1856.

10. Hubert Jozef, volgt VIIIf.

11. Christiaan Hubert Lodewijk, volgt VIIIg.

12. Hubert Jozef Willem Janssen, geb. Welten (Heerlen) 16 juli 1859, Heerlen, Haarlem 1883-.

13. Maria Jozefa Alouisia Janssen, geb. Welten (Heerlen) 16 juli 1859,   ald. 5 aug. 1859.

14. Maria Johanna Hubertina Janssen, geb. Welten (Heerlen) 22 juli 1861,   Noorbeek 4 febr. 1934, tr. Vaals 12 nov. 1891 Petrus Josephus Wilhelmus Strijthagen, geb. Noorbeek 8 okt. 1863, Werkman, Varkensslachter,   Maastricht 24 nov. 1930, zn. van Petrus Joseph.

 

VIIIa. Jan Theodoor Janssen, geb. Klimmen 20 mei 1833, Herbergier te Welten,   Heerlen 17 sept. 1905, tr. Heerlen 17 juli 1859 Johanna Frederika Florentia H Caritat De Peruzzis, geb. Heerlen 3 juni 1827,   ald. 1 juni 1908, dr. van Reinier Antoon Frederikus W. en Maria Helena Veugen dÕOrrotte.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Helena de Caritat (Janssen), geb. Heerlen 15 maart 1844,   Aken 7 aug. 1895.

2. Jan Hubert Hendrik Janssen, geb. Heerlen 28 dec. 1859, Zadelmaker,   Heerlen 8 aug. 1889.

3. Mathijs Kristiaan, volgt IXa.

4. Hendrik Hubert Janssen, geb. Heerlen 17 aug. 1863, Slotsmid,   Heerlen 13 nov. 1918.

5. Antoon Joseph Hubert Janssen, geb. Heerlen 1 maart 1865,   ald. 22 juni 1865.

6. Mathijs Joseph Janssen, geb. Heerlen 1 maart 1865,   ald. 18 juni 1865.

 

IXa. Mathijs Kristiaan Janssen, geb. Heerlen 8 maart 1862, Meubelmaker en musicus, Gemeente-ambtenaar,   Heerlen 16 dec. 1920, tr. Schaesberg 1 juni 1892 Maria Anna Breuers, geb. Schaesberg 29 maart 1870,   St. Maartensdijk 2 maart 1943, dr. van Pieter Joseph en Anna Maria Smeets.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Theodoor, volgt Xa.

2. Jan Joseph, volgt Xb.

3. Maria Hubertina Janssen, geb. Heerlen 31 mei 1896,   ald. 31 dec. 1965, tr. Heerlen 20 nov. 1928 Johannes van de Riet, geb. Vlodrop 28 okt. 1898, Ambtenaar NS.

4. Victor Jozef, volgt Xc.

5. Mathieu Arnaud Henri Janssen, geb. Heerlen 11 febr. 1900,   ald. 17 april 1900.

6. Mathieu Arnaud Janssen, geb. Heerlen 25 maart 1901,   ald. 26 mei 1901.

7. Jozef Louis Janssen, geb. Heerlen 31 dec. 1902,   ald. 17 maart 1903.

8. Maria Jozefina Janssen, geb. Heerlen 30 april 1904,   Utrecht 10 maart 1969, tr. Heerlen 30 dec. 1930 Casper Nicolaas Anthonius Broerse, geb. Amsterdam 5 mei 1902, Hoofdinspecteur NS.

9. Wijnand Hubert, volgt Xd.

10. Frederika Jeanette Janssen, geb. Heerlen 19 mei 1909, tr. Den Helder 21 april 1949 Johannes Been, geb. Den Helder 31 dec. 1906.

11. Charles Mathieu Janssen, geb. Heerlen 27 aug. 1912,   ald. 22 nov. 1918.

 

Xa. Jan Theodoor Janssen, geb. Heerlen 12 maart 1893, Refendaris gemeentesekretarie te Heerlen,   Heerlen 1983, tr. 1e Horst 8 jan. 1923 Maria Wilhelmina Steeghs, geb. Horst 28 juni 1895, Verpleegster,   Heerlen 16 sept. 1954; tr. 2e Vught 12 dec. 1957 Angelique Marie Charlotte Derks, geb. Gennep 23 mei 1900.

Uit het eerste huwelijk:

1. Maria Antonia Gerarda Josephina Janssen, geb. Heerlen 12 maart 1924, tr. Heerlen 27 dec. 1949 Jan Visee, geb. Utrecht 20 maart 1916, Leraar wiskunde.

2. ChrŽtien Martin Joseph Marie, volgt XIa.

3. Josephina Gertruda Maria V. Janssen, geb. Heerlen 19 juli 1927, tr. Heerlen 10 maart 1955 Andre Hugo Schreiber, geb. Bandoeng (Indonesi‘) 10 juli 1924, Arts.

4. Mathieu Joseph Henri Marie, volgt XIb.

5. Gertrudis Helena Maria J. Janssen, geb. Heerlen 22 febr. 1931,   ald. 30 sept. 1998, tr. Peter Jan Vrusch, geb. 19 juli 1921, Bedrijfsleider.

6. Antoinetta Cornelia A. M. J. Janssen, geb. Heerlen 9 febr. 1936, tr. Moresnet (B) 17 dec. 1960 Winand Joseph Ghislain Luttgens, geb. Moresnet (B) 6 okt. 1933, HandelsemployŽ.

 

XIa. ChrŽtien Martin Joseph Marie Janssen, geb. Heerlen 16 juni 1926, Jurist/Personeelschef,   Nijmegen 29 april 2004, tr. Utrecht 23 maart 1954 Elisabeth Francisca Johanna Staring, geb. Zevenaar 17 okt. 1923.

Uit dit huwelijk:

1. Joseph Theodoor Aloys H.m. Janssen, geb. Heerlen 11 febr. 1956.

2. Allowine Hendrica Maria Janssen, geb. Heerlen 24 jan. 1958.

3. Maria Helena Antonia Theodora Janssen, geb. Heerlen 30 juli 1960.

 

XIb. Mathieu Joseph Henri Marie Janssen, geb. Heerlen 15 dec. 1928, Bedrijfsadministrateur, tr. Anne Marie Verwiel, geb. Waalwijk 26 nov. 1928.

Uit dit huwelijk:

1. Corine Theodora Arnolda Maria Janssen, geb. Boxmeer 5 sept. 1962.

2. Miriam Huberta Michaela Janssen, geb. Eindhoven 25 dec. 1963.

3. Jan Theodoor Janssen, geb. Eindhoven 31 jan. 1968.

 

Xb. Jan Joseph Janssen, geb. Heerlen 8 juli 1894, Electrici‘n,   Heerlen 23 jan. 1964, tr. Heerlen 20 nov. 1928 Cornelia Joanna Maria Broerse, geb. Amsterdam 12 dec. 1898,   Heerlen 21 aug. 1950, dr. van Henricus Hermanus en Columba Kimman.

Uit dit huwelijk:

1. Columba Catharina Clasina Maria Janssen, geb. Heerlen 20 sept. 1929, tr. Camiel De Jaeghere, geb. Brugge 14 juni 1927.

2. Mathieu Jacobus Jozef, volgt XIc.

3. Anna Maria Elisabeth Victorina Janssen, geb. Heerlen 24 jan. 1934,   ald. 26 dec. 1934.

4. Jacquelina Christina Joanna Gerarda Janssen, geb. Heerlen 20 febr. 1936, tr. Gert de Vlas, geb. Heerlen 7 aug. 1946,   ald. 9 jan. 1999.

5. Henricus Caspar Gerardus, volgt XId.

 

XIc. Mathieu Jacobus Jozef Janssen, geb. Heerlen 1 dec. 1931,   Maastricht 10 sept. 2003, tr. Marike Cornelia Mootselaar, geb. Maastricht 5 april 1936.

Uit dit huwelijk:

Patricia Anna Maria Josephina Mathea Janssen, geb. Maastricht 30 juni 1959.

 

XId. Henricus Caspar Gerardus Janssen, geb. Heerlen 19 sept. 1937 [Heerlen], tr. 20 mei 1967 (door echtsch. ontbonden 20 mei 1982) Lilian Kuipers, geb. Rotterdam 27 dec. 1944.

Uit dit huwelijk:

1. Petra Maria Janssen, geb. Heerlen 29 mei 1968.

2. Karin-Maria Janssen, geb. Heerlen 16 aug. 1969, tr. Erol Haskoy, geb. Cheratte 2 jan. 1967.

 

Xc. Victor Jozef Janssen, geb. Heerlen 14 april 1898, Beambte (kantoorbediende) Oranje-Nassaumijnen te Heerlen,   Heerlen 26 dec. 1985, tr. Heerlen 19 juni 1919 Helena Maria Hoorenman, geb. Amsterdam 11 juli 1896,   Heerlen 5 okt. 1974.

Uit dit huwelijk:

1. Charles Mathieu Janssen, geb. Heerlen 15 nov. 1919.

2. Theodoor Eldert Mathieu Janssen, geb. Heerlen 24 mei 1922.

3. Wienand Christiaan Victor Gerard Janssen, geb. Heerlen 15 nov. 1929.

4. Eldert Victor Gerardus Janssen, geb. Heerlen nov. 1936.

 

Xd. Wijnand Hubert Janssen, geb. Heerlen 10 juli 1906,   ald. 10 mei 1982, tr. Heerlen 18 okt. 1934 Erna Johanna Stiels, geb. Moers (D) 26 sept. 1913.

Uit dit huwelijk:

1. Theo Mathieu Janssen, geb. Heerlen 24 sept. 1935.

2. Willy Wijnand Marie Janssen, geb. Heerlen 20 juni 1937.

3. Antonius Hendrik Christiaan Janssen, geb. Heerlen 29 febr. 1940.

4. N. Janssen, geb. Heerlen 12 dec. 1954,   ald. 12 dec. 1954.

 

VIIIb. Jan Hendrik Janssen, geb. Welten (Heerlen) 9 april 1835, Arbeider te Simpelveld,   Voerendaal 30 juli 1900, tr. Heerlen 11 nov. 1859 Maria Agnes Peukens, geb. Voerendaal 30 okt. 1835,   ald. 2 juli 1915, dr. van Gerard Joseph en Maria Sophia Janssen.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Sophia Janssen, geb. Voerendaal 19 maart 1862,   ald. 5 nov. 1937, tr. Voerendaal 9 april 1891 Joannes Mathias Zinzen, geb. Klimmen 22 aug. 1862,,   Voerendaal 29 dec. 1934.

2. Gerard Jozef, volgt IXb.

3. Jan Theodoor, volgt IXc.

4. Maria Helena Janssen, geb. Voerendaal 15 aug. 1867,   ald. 11 maart 1941, tr. Voerendaal 3 nov. 1890 Joannes Hubertus Pieters, geb. Klimmen 13 juli 1864,   ald. 15 okt. 1912.

5. Maria Philomena Janssen, geb. Voerendaal 20 jan. 1869, tr. Voerendaal 3 nov. 1898 Andries Josef Groenemeijer, geb. Voerendaal 1 sept. 1870, zn. van Jan Willem en Maria Helena Lavalle.

6. Hendrik Hubert, volgt IXd.

7. Maria Helena Janssen, geb. Simpelveld 10 juni 1873,   Wijlre 18 febr. 1951, tr. Voerendaal 11 nov. 1897 Jan Casper Blezer, geb. Wijlre 10 maart 1866.

8. Anna Maria Janssen, geb. Simpelveld 9 jan. 1875,   Voerendaal 20 maart 1886.

9. Pieter Joseph Janssen, geb. Simpelveld 27 sept. 1876,   Voerendaal 12 sept. 1965, tr. Heerlen 27 jan. 1910 Anna Maria Margaretha Schlechtriem, geb. Kerkrade 27 juli 1881.

10. Maria Hubertina Antonia Janssen, geb. Simpelveld 4 maart 1879,   ald. 28 juli 1942, tr. Voerendaal 11 febr. 1904 Andreas Joseph Wiertz, geb. Simpelveld 30 maart 1870,   ald. 1 aug. 1944.

11. Hubert Janssen, geb. Simpelveld 2 april 1881.

 

IXb. Gerard Jozef Janssen, geb. Voerendaal 6 aug. 1863,,   Voerendaal 13 aug. 1939, tr. Voerendaal 18 nov. 1900 Maria Catharina Hubertina Lavalle, geb. Voerendaal 9 april 1873,   Bocholtz 19 mei 1942, dr. van Andries en Maria Catharina Steijns.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Hubertina Janssen, geb. Voerendaal 7 jan. 1902,   Heerlen 29 april 1982, begr. Ubachsberg.

2. N.n. Janssen, geb. Voerendaal 3 april 1903,   ald. 3 april 1903.

3. Hubert Jozef Janssen, geb. Voerendaal 27 juli 1904,   ald. 27 aug. 1904.

4. Mathijs Jozef, volgt Xe.

5. Andries Jozef, volgt Xf.

6. Hendrik Hubert Janssen, geb. Voerendaal 1 juli 1908,   ald. 24 okt. 1908.

7. Jan Jozef Janssen, geb. Voerendaal 1 okt. 1909,   ald. 15 nov. 1910.

8. Pieter Jozef, volgt Xg.

9. Anna Maria Janssen, geb. Voerendaal 28 mei 1913, tr. Voerendaal 6 okt. 1938 Pieter Joseph Theunissen, geb. Voerendaal 23 mei 1910,   Heerlen Ubachsberg 23 febr. 1987.

10. Jan Jozef, volgt Xh.

 

Xe. Mathijs Jozef Janssen, geb. Voerendaal 13 sept. 1905,,   Heerlen 15 jan. 1983, begr. Klimmen, tr. Klimmen 18 mei 1939 Maria Catharina Ramaekers, geb. Klimmen 7 okt. 1902, Timmerman, Voerendaal 1939-,   Hulsberg 28 juni 1994, begr. Klimmen.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Andries G. Janssen, geb. Voerendaal 3 april 1940. [Welten - Heerlen]

2. Maria Josephina Mathilde Janssen, geb. Voerendaal 22 mei 1941.

3. Mathilde Maria Gerarda Janssen, geb. Voerendaal 24 dec. 1943.

4. Anna Josephina Janssen, geb. Voerendaal 19 maart 1946.

 

Xf. Andries Jozef Janssen, geb. Ubachsberg 12 febr. 1907,,   Heerlen 22 febr. 1969, begr. Ubachsberg, tr. 1e Voerendaal 13 jan. 1931 Agnes Ramakers, geb. Ubachsberg 2 maart 1907,   Heerlen 22 febr. 1948, begr. Ubachsberg; tr. 2e Voerendaal 21 april 1949 Maria Roze, geb. Heerlen 10 dec. 1925,   Voerendaal - Ubachsberg omstr. 1964.

Uit het eerste huwelijk:

1. Maria Catharina Hubertina Janssen, geb. Voerendaal 31 jan. 1930,   ald. 3 juli 1944.

2. Maria Magdalena Gerarda Janssen, geb. Voerendaal 14 jan. 1943.

3. Anna Gerarda Gertruda Janssen, geb. Heerlen 26 maart 1946.

4. Gerarda Anna Josephina Janssen, geb. Heerlen 16 febr. 1948.

 

Xg. Pieter Jozef Janssen, geb. Voerendaal 16 okt. 1911,   Heerlen 10 maart 1988, begr. Ubachsberg, tr. Heerlen 4 mei 1933 Maria Schelen, geb. Aachen (D) 8 dec. 1914,   Heerlen 11 april 1992, begr. Ubachsberg.

Uit dit huwelijk:

1. Gerard Jozef, volgt XIe.

2. Hubertina Josephina Janssen, geb. Voerendaal 5 jan. 1936. [Nuth]

3. Mathias Jozef Janssen, geb. Voerendaal 7 mei 1937, tr. A. Hendriks, geb. 3 maart 1934. [Simpelveld]

4. Leonard Jozef Janssen, geb. Voerendaal 26 mei 1938,   ald. 7 febr. 1988.

5. Mathilde Josephina Janssen, geb. Voerendaal 11 juli 1939.

6. Pieter Jozef Janssen, geb. Voerendaal 3 sept. 1940,   ald. 4 sept. 1985.

7. Jan M. Janssen, geb. Voerendaal / Ubachsberg 28 aug. 1942, tr. Cato Maassen, geb. 7 febr. 1945. [Ubachsberg]

8. Hubert Janssen, geb. Voerendaal / Ubachsberg 10 okt. 1943. [Heerlen]

9. Elly Janssen, geb. Voerendaal / Ubachsberg 10 dec. 1944, tr. Hubertus van Loo, geb. 23 sept. 1953. [Ubachsberg]

10. A. Johannes Janssen, geb. Voerendaal / Ubachsberg 24 juli 1946, tr. Agnes Alberts, geb. 14 juni 1948. [Landgraaf]

11. Theodorus J. Janssen, geb. Voerendaal / Ubachsberg 11 juni 1948, tr. Han Kerkhofs, geb. 14 febr. 1949. [Ubachsberg]

12. Mia G. M. Janssen, geb. Voerendaal / Ubachsberg 26 jan. 1950.

13. Clara Janssen, geb. Voerendaal / Ubachsberg 26 jan. 1954, tr. Hubertus Otten, geb. 22 mei 1950. [Klimmen]

 

XIe. Gerard Jozef Janssen, geb. Voerendaal 14 juni 1934, tr. Simpelveld 13 febr. 1958 Maria Dequelle, geb. Simpelveld 21 dec. 1938. [Ubachsberg]

Uit dit huwelijk:

1. Maria Anna Janssen, geb. Voerendaal 4 juni 1958, tr. Wim Erven, geb. Voerendaal sept. 1957.

2. Maria Gerarda Janssen, geb. Voerendaal 23 aug. 1961, tr. Peter LŸcker, geb. Kerkrade 3 mei 1943.

3. Hubertina Josephina Janssen, geb. Voerendaal 11 nov. 1962.

4. Mathias Janssen, geb. Voerendaal 27 jan. 1964.

5. Sonja Mathilda Josephina Janssen, geb. Voerendaal 19 maart 1966.

 

Xh. Jan Jozef Janssen, geb. Voerendaal 5 aug. 1917,   ald. 12 mei 1984, tr. Voerendaal 2 juli 1942 Josephina Erven, geb. Voerendaal 6 febr. 1920,   ald. 7 okt. 1994.

Uit dit huwelijk:

1. Theodorus Janssen, geb. na 1920. [Oss]

2. Wilhelmus Hubertus Janssen, geb. Heerlen 6 juni 1941. [Hoensbroek]

3. Mathias Jozef Janssen, geb. Voerendaal 22 jan. 1943. [Voerendaal]

4. Hubert Karel Janssen, geb. Voerendaal 31 juli 1946. [Landgraaf]

5. Albert Willem Marie Janssen, geb. Voerendaal 27 jan. 1950. [Landgraaf]

 

IXc. Jan Theodoor Janssen, geb. Voerendaal 12 juni 1865,   Laurensberg (D), tr. Laurensberg (D) omstr. 1890 Anna Maria Heutz, geb. Heerlen 15 aug. 1868.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Agnes Janssen, geb. Laurensberg (D) 1891, tr. Voerendaal 19 febr. 1914 Jacob Krichel, geb. 1887.

2. Josephina Janssen, geb. Laurensberg (D) 22 okt. 1892,   Kerkrade 1 dec. 1972.

3. Johan Caspar, volgt Xi.

 

Xi. Johan Caspar Janssen, geb. Laurensberg (D) 27 juni 1897, Melkventer,   Spekholzerheide - Kerkrade 10 mei 1960, tr. Hubertina Theunissen, geb. Laurensberg (D) 27 nov. 1892.

Uit dit huwelijk:

1. Johann Leonard Janssen, geb. Laurensberg (D) 5 juli 1921.

2. Caspar Mathias Janssen, geb. Laurensberg (D) 19 febr. 1925.

 

IXd. Hendrik Hubert Janssen, geb. Simpelveld 25 sept. 1871,,   Voerendaal 16 mei 1951, tr. Voerendaal 18 nov. 1900 Anna Maria Groenemeijer, geb. Voerendaal 8 dec. 1877,   ald. 10 juni 1949, dr. van Jan Willem en Maria Helena Lavalle.

Uit dit huwelijk:

1. Agnes Janssen, geb. Voerendaal 18 okt. 1901,   Heerlen 25 mei 1986, begr. Ubachsberg, tr. 1e Voerendaal 9 nov. 1922 Johannes Jacobus Hubertus MonsuwŽ, geb. Gulpen 3 dec. 1899,,   Ubachsberg 18 aug. 1934; tr. 2e Voerendaal 7 nov. 1935 Pieter Stephan Groven, geb. Ubachsberg 1902,   ald. 1966.

2. Maria Josephina Janssen, geb. Voerendaal 8 sept. 1903,   Ubachsberg 20 juni 1964, tr. Voerendaal 11 nov. 1926 Johannes Lambertus MonsuwŽ, geb. Gulpen 26 jan. 1901,   Brunssum 12 maart 1985, begr. Ubachsberg / Voerendaal.

3. Andries Jozef, volgt Xj.

4. Jan Hubert, volgt Xk.

5. Maria Janssen, geb. Voerendaal 21 april 1909,   ald. 7 dec. 1909.

6. Pieter Jozef, volgt X-l.

7. Joseph Andries Janssen, geb. Voerendaal 17 febr. 1912,   ald. 13 juni 1912.

8. N.n. Janssen, geb. Voerendaal 25 sept. 1913,   ald. 25 sept. 1913.

9. Hendrik Janssen, geb. Voerendaal 27 aug. 1917,   ald. 1 maart 1918.

 

Xj. Andries Jozef Janssen, geb. Ubachsberg - Voerendaal 9 juli 1905, Mijnwerker,   Ubachsberg - Voerendaal 20 juni 1991, begr. Ubachsberg, tr. 1e Voerendaal 8 jan. 1931 Anna Agnes Lipsch, geb. Gulpen 7 febr. 1908,   Heerlen 10 dec. 1961, begr. Ubachsberg; tr. 2e Voerendaal 8 jan. 1931 Anna Thewessen, geb. Klimmen; zij hertr. 1961 Jan Lipsch.

Uit het tweede huwelijk:

1. Hendrik Joseph Janssen, geb. Voerendaal 27 mei 1931,   Heerlen (Ziekenhuis) 23 okt. 1931.

2. Anna Maria Janssen, geb. Voerendaal 20 aug. 1932,   ald. 11 jan. 1933.

3. Maria Janssen, geb. Ubachsberg 23 maart 1934, tr. Ubachsberg 23 nov. 1957 J. G. A. Kamps.

4. Josef Andreas Janssen, geb. Ubachsberg 22 sept. 1941, tr. 24 febr. 1973 Maria Pieters. [Spaubeek]

 

Xk. Jan Hubert Janssen, geb. Voerendaal 17 juli 1907,   Heerlen 8 juli 1949, begr. Simpelveld, tr. Voerendaal 30 okt. 1930 Louisa Souren, geb. Voerendaal 25 april 1909,   Heerlen 27 aug. 1994, dr. van Gerard Josef en Maria Cornelia Hombleu.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Janssen, geb. Ubachsberg 13 sept. 1931, tr. Simpelveld 14 febr. 1952 Hubert Dautzenberg, geb. Simpelveld 13 juni 1929. [Simpelveld]

2. Hendrik Jozef, volgt XIf.

3. Anna Maria Josephina Janssen, geb. Ubachsberg 1 jan. 1935, tr. Pieter van Tilburg, geb. 6 maart 19.

4. Agnes Maria Janssen, geb. Simpelveld 27 mei 1942, tr. Simpelveld 16 april 1964 Leo Hubert Scholtis, geb. Simpelveld 22 febr. 1940. [Simpelveld]

5. Gerarda Maria Josephina Janssen, geb. Simpelveld 7 maart 1947,   Heerlen 27 aug. 1951, begr. Simpelveld.

 

XIf. Hendrik Jozef Janssen, geb. Ubachsberg 10 febr. 1933, tr. Elisabeth Kerstgens, geb. Simpelveld 10 juni 1932. [Heerlen]

Uit dit huwelijk:

Jos Janssen, geb. Simpelveld 30 april 1956,   ald. 25 sept. 1996.

 

X-l. Pieter Jozef Janssen, geb. Voerendaal 9 dec. 1910,,   Heerlen 19 jan. 1991, begr. Ubachsberg, tr. Voerendaal 12 juni 1941 Maria Hubertina Groven, geb. Ubachsberg 14 febr. 1922.

Uit dit huwelijk:

Jozef Hendrik Janssen, geb. Ubachsberg 10 juni 1942, Ubachsberg. [Ubachsberg]

 

VIIIc. Jan Mathijs Janssen, geb. Welten (Heerlen) 25 april 1840, Arbeider (gemeente-werkman) te Heerlen, Knecht, landbouwer,   Heerlen 25 mei 1913, tr. Heerlen 25 aug. 1871 Anna Catharina Hubertina Vroomen, geb. Heerlen 27 sept. 1846, Werkmeid,   Heerlen 3 dec. 1923, dr. van Jan Hendrik en Maria Anna Offermans.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Jozef, volgt IXe.

2. Jan Hendrik Hubert Janssen, geb. Heerlen 10 febr. 1872,   ald. 20 aug. 1872.

3. Helena Hubertina Janssen, geb. Heerlen 17 aug. 1873, tr. Heerlen 16 jan. 1896 Peter Joseph Souren, geb. Kerkrade 11 maart 1870.

4. Anna Maria Hubertina Janssen, geb. Heerlen 30 dec. 1875,   ald., tr. Heerlen 31 aug. 1899 Jan Jozef Lindelauff, geb. Heerlen 13 maart 1865,   ald. 15 dec. 1947, zn. van Andries en Maria Katharina Eurlings en wedr. van 1e Anna Maria Breemen en 2e Maria Krott.

5. Winand Hubert Janssen, geb. Heerlen 14 maart 1878,   ald. 8 sept. 1878.

6. Jan Hendrik Hubert, volgt IXf.

7. Alexander, volgt IXg.

8. Jan Hubert (Lodewijk), volgt IXh.

9. Willem Janssen, geb. Heerlen 1 jan. 1885,   ald. 3 jan. 1885.

10. Jozef Janssen, geb. Heerlen 1 jan. 1885,   ald. 8 jan. 1885.

11. Anna Maria Janssen, geb. Heerlen 6 okt. 1886, tr. Heerlen 28 april 1904 Jan Hubert Bindels, geb. Heerlen 29 april 1882,.

12. Janssen, geb. Heerlen 1 nov. 1889,   ald. 1 nov. 1889.

13. Mathijs Cristi‘n Janssen, geb. Heerlen 8 nov. 1891,   ald. 12 okt. 1894.

 

IXe. Hendrik Jozef Janssen, geb. Heerlen 10 febr. 1872,,   Heerlen 19 nov. 1946, tr. Heerlen 17 febr. 1898 Anna Maria Catharina Lotz, geb. Laurensberg (D) 1873,   Heerlen 8 nov. 1944.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Mathias, volgt Xm.

2. Hendricus Hubertus Janssen, geb. Heerlen 9 febr. 1900,   ald. 2 april 1900.

3. Anna Maria Hubertina Janssen, geb. Heerlen 23 mei 1901.

4. Anna Maria Catharina Janssen, geb. Kerkrade 10 nov. 1903.

5. Anna Hubertina Magdalena Janssen, geb. Kerkrade 20 mei 1906.

6. Alexander Jozef Maria Janssen, geb. Kerkrade 20 maart 1909.

7. Lodewijk Hendrik Jozef Janssen, geb. Kerkrade okt. 1910,   ald. 2 nov. 1910.

8. N. Janssen, geb. Kerkrade 3 jan. 1912,   ald. 3 jan. 1912.

9. Magdalena Mathilde Janssen, geb. Heerlen 28 juni 1914.

10. Hendrik Mathias Janssen, geb. Heerlen 12 juli 1916,   ald. 26 aug. 1916.

 

Xm. Jan Mathias Janssen, geb. Heerlen 15 dec. 1898, Mijnbeambte, tr. Helene Feschner, geb. Wattriemen (D) 18 jan. 1897.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Hendrikus Helena Janssen, geb. Heerlen 6 aug. 1924.

2. Katharina Henricus Maria Janssen, geb. Heerlen 29 aug. 1926.

3. Alexander Jozef Martha Janssen, geb. Heerlen 19 aug. 1927.

4. Maria Hubertus Josefa Janssen, geb. Heerlen 3 okt. 1928.

5. Martha Janssen, geb. Heerlen 9 april 1931.

 

IXf. Jan Hendrik Hubert Janssen, geb. Heerlen 28 juli 1879, Mijnwerker,   Heerlen 7 sept. 1944, tr. Heerlen 1 mei 1902 Maria Helena Arets, geb. Heerlen 22 okt. 1877,   na 7 sept. 1944.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Mathijs, volgt Xn.

2. Johanna Hubertina Janssen, geb. Heerlen 10 april 1905.

3. Hendrik Jozef Hubert Janssen, geb. Heerlen 19 juli 1906,   ald. 24 okt. 1906.

4. Hubertina Theodora Janssen, geb. Heerlen 24 juli 1907, tr. Heerlen 15 nov. 1934 Hodselmans.

5. Alexander Janssen, geb. Heerlen 25 okt. 1909,   ald. 3 dec. 1909.

6. Johanna Maria Janssen, geb. Heerlen 18 dec. 1911, tr. Heerlen 3 mei 1932 Hubert Joseph Jongen, geb. Schaesberg? 1907.

7. Maria Louisa Anna Janssen, geb. Heerlen 3 mei 1913, tr. Heerlen 15 juli 1937 H.N. Meens.

8. Johanna Josephina Janssen, geb. Heerlen 2 juli 1915,   ald. 7 dec. 1915.

9. Mathilde Agnes Janssen, geb. Heerlen 9 nov. 1916,   ald. 29 juni 1919.

10. Joseph Maria Janssen, geb. Heerlen 27 juli 1918,   ald. 18 sept. 1918.

 

Xn. Jan Mathijs Janssen, geb. Heerlen 4 dec. 1903, Kantoorbediende, tr. Heerlen 4 febr. 1932 Louisa Wilhelmina Coolen, geb. Hamont 28 okt. 1907.

Uit dit huwelijk:

Helena Hubertina Maria Janssen, geb. Heerlen 7 nov. 1932. [Heerlen]

 

IXg. Alexander Janssen, geb. Heerlen (Kruts) 11 jan. 1881, Mijnwerker te Heerlen,   Heerlen 2 maart 1941, tr. Klimmen 23 febr. 1905 Anna Maria Hubertina Valkenberg, geb. Klimmen (Retersbeek) 24 okt. 1881,   Heerlen 12 april 1948.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Maria Mathilde Janssen, geb. Heerlen 8 jan. 1906.

2. Anna Maria Hubertina Janssen, geb. Heerlen 4 juni 1907,   Alkmaar 14 april 1957.

3. Anna Maria Sophia Janssen, geb. Heerlen 2 sept. 1909,   ald. 12 sept. 1930.

4. Alexander Hubert Janssen, geb. Heerlen 7 nov. 1912,   ald. 5 febr. 1913.

5. Hubertina Maria Janssen, geb. Heerlen 2 febr. 1915.

 

IXh. Jan Hubert (Lodewijk) Janssen, geb. Heerlen 4 jan. 1883, Mijnwerker,   Heerlen 1 maart 1950, tr. Heerlen 4 mei 1905 Maria Christina Janssen, geb. Nuth 19 juni 1883,   Kerkrade 18 febr. 1939.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Louisa Agnes Janssen,   Heerlen 29 mei 1913.

2. Maria Philomina Christina Janssen, geb. Kerkrade 24 april 1906.

3. Maria Hubertina Leonie Janssen, geb. Heerlen 1 mei 1907.

4. Maria Josephina Wilhelmina Janssen, geb. Heerlen 28 mei 1908,   ald. 21 dec. 1908.

5. Jan Leonard Hubert Janssen, geb. Heerlen 6 nov. 1909.

6. Jan Lodewijk Hubert Janssen, geb. Kerkrade 17 jan. 1912.

7. Anna Louisa Janssen, geb. Kerkrade april 1921.

 

VIIId. Hendrik Jozef Janssen, geb. Welten (Heerlen) 28 aug. 1844, Schaapsherder/werkman/arbeider,   Voerendaal 27 maart 1901, tr. Voerendaal 9 april 1875 Maria Elisabeth Senden, geb. Voerendaal 23 febr. 1841,   ald. 14 april 1905, dr. van Jan Hendrik en Maria Elisabeth Herwarts.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Maria Janssen, geb. Voerendaal 12 mei 1876,   ald. 7 jan. 1922, tr. Voerendaal 31 okt. 1907 Johan Joseph Meulenberg, geb. Wittem 15 juli 1875, Vrachtrijder; hij hertr. Voerendaal 2 nov. 1922 Maria Helena Sieben.

2. Maria Ernestina Janssen, geb. Voerendaal 4 juni 1878,   na 1905.

3. Pieter Jozef, volgt IXi.

4. Rosalie Janssen, geb. Voerendaal 25 jan. 1883,   Simpelveld 10 aug. 1924, tr. Ubachsberg 1 juni 1910 Joannes Hendricus Hodiamont, geb. Beertsenhoven-Wijlre 14 aug. 1884,   Wijlre 28 juni 1938, zn. van Hubert Joseph en Anna Sibilla Palmen; hij hertr. Hulsberg 25 okt. 1928 Maria Sibilla Renkens.

5. Anna Maria Elisabeth Janssen, geb. Voerendaal 2 juni 1886,   Wijlre 1 dec. 1958, tr. Wijlre 13 okt. 1910 (kerkelijk 15 febr. 1912) Christiaan Nix, geb. Wijlre 22 aug. 1883.

 

IXi. Pieter Jozef Janssen, geb. Voerendaal 25 okt. 1880,   Richterich (D) 26 febr. 1929, begr. Voerendaal, tr. Voerendaal 7 mei 1908 Maria Sibilla Keufkens, geb. Voerendaal 13 jan. 1878,   ald. 4 aug. 1960.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Anna Sibilla Janssen, geb. Voerendaal 21 nov. 1911, Kloosterzuster. [Bocholtz 1930-]

2. Hubert Jozef Janssen, geb. Voerendaal 29 maart 1913, Mijnwerker,   Welten 23 juni 1972.

3. Elisabeth Maria Janssen, geb. Voerendaal 2 nov. 1916,   ald. 8 jan. 2006, tr. Maria Johannes Franciscus Klinkenberg,   juli 2005.

4. Maria Ernestina Janssen, geb. Voerendaal 7 april 1918,   ald. 25 nov. 1918.

5. Roza Maria Janssen, geb. Voerendaal 19 mei 1920, Kloosterzuster. [Bocholtz 1945-]

 

VIIIe. Alexander Janssen, geb. Heerlen 28 okt. 1849, Knecht te Heerlen, Landbouwer,   Heerlen (Locht) 31 maart 1928, tr. Nuth 10 juli 1885 Hubertina Helena Quadvlieg, geb. Nuth 6 april 1855,   Heerlen 18 nov. 1927, dr. van Pieter Joseph en Sophia Stevens.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Willem Hubert, volgt IXj.

2. Christiaan Hubert, volgt IXk.

3. Maria Hubertina Jeanetta Janssen, geb. Nuth 28 aug. 1892,   Kerkrade - West 9 sept. 1975, tr. Kerkrade 4 juni 1918 Egidius Jozef Hubertus Kleijnen, geb. Mheer (Banholt),   Kerkrade 27 maart 1973.

4. Maria Sophia Hubertina Janssen, geb. Nuth 20 sept. 1894,   ald. 15 aug. 1895.

 

IXj. Jan Willem Hubert Janssen, geb. Nuth 15 juli 1886,,   Vijlen - Vaals 12 mei 1957, tr. Bunde 17 jan. 1914 Maria Carolina Groenen, geb. Bunde 8 juni 1889,   Vijlen-Vaals 12 dec. 1978, dr. van Thomas Antonius en Maria Clementina Dohmen.

Uit dit huwelijk:

1. Hubert Alexander Clemens Janssen, geb. Heerlen 12 okt. 1915,   ald. 15 jan. 1917.

2. Thomas Antonius Hubertus, volgt Xo.

3. Alexander Hubertus, volgt Xp.

4. Arnoldus Hubertus Janssen, geb. Heerlen 21 juli 1919,,   Vaals - Vijlen 19 dec. 2003, begr. Vijlen 23 dec. 2003.

5. Jozef Hubertus, volgt Xq.

6. Jozef Maria Hubertus, volgt Xr.

7. Lucie Maria Jacoba Hubertina Janssen, geb. Heerlen 1 juni 1923, tr. Vaals 17 maart 1948 Jan Paul Marie Hub, geb. 27 febr. 1920,   Vijlen 30 dec. 2002.

8. Martinus Hubertus Janssen, geb. Heerlen 27 dec. 1924,,   Vijlen 2 juli 1992.

9. Maria Catharina Janssen, geb. Heerlen 20 mei 1926, tr. Vaals 7 sept. 1955 Herman Prickaerts,   2 maart 1985.

10. Anna Maria Janssen, geb. Heerlen 28 sept. 1927, tr. Vaals 7 mei 1958 Joannes Wilhelmus Hubertus Douven, geb. 15 maart 1926.

11. Willem Hubertus Janssen, geb. Heerlen 2 april 1929, Jabeek.

12. Clementina Maria Hubertina Janssen, geb. Heerlen 3 dec. 1931, begr. St. Pieters-Voeren (B), tr. Vaals 16 mei 1956 Aloys Wiertz, geb. Vaals 29 juli 1928,   Tongeren (B) 13 juni 2001.

13. Lambertus Maria, volgt Xs.

14. Helena Antonia Maria Janssen, geb. Kerkrade 25 april 1935, tr. Vaals 25 april 1962 J. W. H. Gullikers, geb. 29 sept. 1928.

 

Xo. Thomas Antonius Hubertus Janssen, geb. Heerlen 16 okt. 1916,   Mechelen 22 maart 2007, begr. Holset Vaals 27 maart 2007, tr. Vaals 27 april 1949 Anna Bischoff, geb. Vaals 13 sept. 1923.

Uit dit huwelijk:

1. Rosalia Maria Barbara Wilhelmina Antonia Janssen, geb. Kerkrade 2 febr. 1950, tr. Holset Vaals 20 april 1974 August Cremers, geb. 23 sept. 1953. [Sittard]

2. Gerard Carolus Antonius Maria Janssen, geb. Kerkrade 22 mei 1952, tr. Schaesberg 14 okt. 1972 Marlene Bindels, geb. 29 sept. 1953. [Holset Vaals]

3. Carmen Janssen, geb. Kerkrade 29 jan. 1955, tr. Holset Vaals 6 maart 1976 J.J. BŸlles, geb. 11 sept. 1952. [Vijlen]

4. Hilde Janssen, geb. Kerkrade 18 okt. 1960, tr. Holset Vaals 6 sept. 1980 Jo Loozen, geb. 30 mei 1956. [Simpelveld]

 

Xp. Alexander Hubertus Janssen, geb. Heerlen 14 dec. 1917,   Vaals 11 nov. 1998, tr. Vaals 15 mei 1946 Odilia Xhonneux, geb. 24 juli 1914,   Vaals 20 febr. 2001.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus, volgt XIg.

2. Carla Janssen, geb. Vaals 10 juni 1948, tr. Holset Vaals 31 aug. 1973 Hubertus Blezer, geb. 10 febr. 1950.

3. Antoon Janssen, geb. Vaals 19 maart 1950.

4. Irene Janssen, geb. Vaals 23 mei 1952, tr. Heerlen 26 maart 1978 Rob Lucassen, geb. 26 maart 1954.

5. Melanie Janssen, geb. Vaals 25 okt. 1953. [Stein]

 

XIg. Wilhelmus Janssen, geb. Vaals 2 mei 1947, tr. Sippenaken 21 aug. 1971 Anny Hopperets, geb. 10 nov. 1946.

Uit dit huwelijk:

1. Micha Janssen, geb. 6 sept. 1975.

2. Manuel Janssen, geb. 25 aug. 1978.

 

Xq. Jozef Hubertus Janssen, geb. Heerlen 9 okt. 1920, Janssen Loon- en Grondverzet Bedrijf,   Kerkrade 4 nov. 2007, begr. O.L. Vrouw van Lourdes, Kerkrade - Gracht 8 nov. 2007, tr. 1e Philomena Heusschen, geb. Ulestraten 23 mei 1923,   Kerkrade 17 nov. 1967; tr. 2e Schaesberg 10 juli 1976 Elisabeth Schobben, geb. 7 mei 1935.

Uit het eerste huwelijk:

1. Wilhelmus, volgt XIh.

2. Ine Janssen, geb. Locht - Heerlen 26 juni 1954.

3. RenŽ Janssen, geb. Ettelbruck (L) 7 febr. 1956. [Kerkrade - West]

 

XIh. Wilhelmus Janssen, geb. Ulestraten (Waterval) 20 febr. 1953, Janssen Loon- en Grondverzet Bedrijf, tr. Lemiers Vaals 27 dec. 1977 Josephina Lux, geb. Lemiers Vaals 20 jan. 1956. [Kerkrade]

Uit dit huwelijk:

1. Angelique Janssen, geb. 29 juli 1979.

2. Bart Janssen, geb. 17 febr. 1983.

 

Xr. Jozef Maria Hubertus Janssen, geb. Heerlen 18 maart 1922,, tr. Epen 18 mei 1949 Louisa Prickaerts, geb. Epen 22 juni 1924. [Luxemburg]

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus, volgt XIi.

2. Carla Janssen, geb. 28 okt. 1951.

3. Antoon, volgt XIj.

4. Marie JosŽ Janssen, geb. 19 april 1956, tr. 10 aug. 1985 RenŽ Greischer, geb. 15 maart 1948.

5. Arnold, volgt XIk.

6. Lucienne Janssen, geb. 17 mei 1958, tr. 28 juli 1979 Allowies Greischer, geb. 2 febr. 1940.

7. Herman Janssen, geb. 21 nov. 1960.

8. Clementine Janssen, geb. 10 nov. 1961, tr. 3 sept. 1983 Jeannot Conrardy, geb. 22 april 1948.

9. Martinus Janssen, geb. 30 jan. 1963, tr. 15 dec. 1988 Luana Capra, geb. 26 aug. 1958. [Gredingen]

10. Margriet Janssen, geb. 17 nov. 1964, tr. 24 mei 1996 Frenand Thommes, geb. 25 febr. 1967. [Schrassig]

11. Charles Janssen, geb. 1 aug. 1966. [Ehlange / Mess Poste de Mondercange]

 

XIi. Wilhelmus Janssen, geb. 4 maart 1950, tr. 23 nov. 1977 Lydia MŸller, geb. 26 nov. 1956. [Dirbach]

Uit dit huwelijk:

1. Frank Janssen, geb. 17 juni 1981.

2. Stephanie Janssen, geb. 15 febr. 1983.

3. David Janssen, geb. 13 sept. 1984.

 

XIj. Antoon Janssen, geb. 2 maart 1954, tr. 4 mei 1985 Chantall Thull, geb. 30 nov. 1962. [St Malo Roaito]

Uit dit huwelijk:

1. Serge Janssen, geb. 4 aug. 1986.

2. Martine Janssen, geb. 1 april 1988.

3. Paul Janssen, geb. 31 dec. 1989.

 

XIk. Arnold Janssen, geb. 19 april 1957, tr. 23 juli 1984 Monique Ludwig, geb. 2 april 1960. [Gonderange]

Uit dit huwelijk:

Julia Janssen, geb. 16 okt. 1992.

 

Xs. Lambertus Maria Janssen, geb. Heerlen 9 april 1933, tr. Gulpen 9 mei 1962 Maria Wouters, geb. Gulpen 13 okt. 1936. [Vijlen]

Uit dit huwelijk:

1. Karin Janssen, geb. 9 april 1963, tr. Vijlen 14 jan. 1984 Joannes van der Linden, geb. 26 nov. 1959. [St. Maartensvoeren]

2. Martinus, volgt XI-l.

 

XI-l. Martinus Janssen, geb. 6 nov. 1964, tr. Holset Vaals 30 sept. 1989 Sandra Steijns, geb. 30 nov. 1965.

Uit dit huwelijk:

1. Gwenny Janssen, geb. 20 maart 1991.

2. Rick Janssen, geb. 14 april 1992.

 

IXk. Christiaan Hubert Janssen, geb. Nuth 17 febr. 1888,,   Kerkrade 25 juni 1978, tr. Mheer 9 april 1920 Maria Carolina Hendrika Ruwet, geb. Mheer 15 april 1888,   Heerlen 15 jan. 1968, dr. van Alfred Gilles Toussaint en Maria Anna Hubertina Ernon.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Maria Alexander Janssen, geb. Locht - Heerlen 19 aug. 1921,   Banholt 15 aug. 1996, tr. Hub Schrijnemakers, geb. Gronsveld 23 febr. 1914,   Banholt 23 dec. 1987.

2. Helena Maria Hubertina Janssen, geb. Heerlen 14 dec. 1922,   ald. 16 maart 1930.

3. Maria Wilhelmina Hubertina Janssen, geb. Heerlen 24 jan. 1924.

4. Johannes Hubertus Alexander, volgt Xt.

5. Josef Valerine Hubert Janssen, geb. Heerlen 5 mei 1926,   ald. 25 maart 1930.

6. Jacoba Josefina Helena Janssen, geb. Heerlen 31 dec. 1927,   Margraten 11 nov. 2008, begr. H. Margarita te Margraten 15 nov. 2008.

7. Guillaume Leo Hubert, volgt Xu.

8. Hubert Charles Willem Janssen, geb. Heerlen 17 sept. 1930,   Kerkrade 17 mei 2008, begr. O.L. Vrouw van Lourdes, Kerkrade - Gracht 23 mei 2008.

 

Xt. Johannes Hubertus Alexander Janssen, geb. Heerlen 2 april 1925,,   Bunde 6 febr. 2001, tr. Heerlen 1 mei 1952 Maria Hubertina Helena Lanckohr, geb. St. Geertruid 16 mei 1928.

Uit dit huwelijk:

1. Hubertus Wilhelmus Johannes, volgt XIm.

2. Henriette Maria Wilhelmina Janssen, geb. Limmel - Maastricht 23 april 1954, tr. Maastricht 19 maart 1987 Art Verhiel, geb. Kerkrade 19 juli 1961.

3. Guillaume Elisabeth Christiaan, volgt XIn.

4. Francois Hubertus Anna, volgt XIo.

5. Marcel Hubert Maria, volgt XIp.

6. Maria Josee Helena Janssen, geb. Maastricht 18 okt. 1961, tr. Limmel - Maastricht 19 juli 1990 Bert Kšnigs, geb. Bocholtz 6 febr. 1960.

7. Victor Marie Francois Janssen, geb. Maastricht 5 dec. 1963,   ald. 12 dec. 1963.

 

XIm. Hubertus Wilhelmus Johannes Janssen, geb. Limmel - Maastricht 26 febr. 1953, tr. Gracht - Kerkrade 7 nov. 1978 Mariet Bost, geb. Kerkrade 12 nov. 1953.

Uit dit huwelijk:

1. Mischa Janssen, geb. Heerlen 10 febr. 1980.

2. Kirsten Janssen, geb. Heerlen 19 april 1981.

3. Serena Janssen, geb. Heerlen 27 mei 1984.

 

XIn. Guillaume Elisabeth Christiaan Janssen, geb. Maastricht 21 april 1957, tr. Itteren - Maastricht 1984 Josephina Hanssen, geb. Itteren 19 mei 1958.

Uit dit huwelijk:

1. Fiona Janssen, geb. Maastricht 2 sept. 1985.

2. Imelda Janssen, geb. Maastricht 29 sept. 1987.

3. Chiara Janssen, geb. Maastricht 3 mei 1990.

 

XIo. Francois Hubertus Anna Janssen, geb. Maastricht 9 aug. 1957, tr. Elsloo 19 juli 1986 Annemie Steps, geb. Elsloo 19 aug. 1959.

Uit dit huwelijk:

1. Vincent Janssen, geb. Geleen 27 nov. 1987.

2. Stefan Janssen, geb. Geleen 25 april 1990.

 

XIp. Marcel Hubert Maria Janssen, geb. 11 mei 1959, tr. Geulle nov. 1984 Maria Kesten, geb. Geulle 18 nov. 1961.

Uit dit huwelijk:

1. Christian Janssen, geb. Maastricht 12 juli 1985.

2. Joshua Janssen, geb. Maastricht 1 mei 1987.

3. Pascal Janssen, geb. Maastricht 28 febr. 1990.

 

Xu. Guillaume Leo Hubert Janssen, geb. Heerlen 14 mei 1929,   Margraten 1 mei 2007, tr. Margraten 28 dec. 1966 Johanna Josephina Ritzen, geb. Margraten 9 maart 1934.

Uit dit huwelijk:

 

XIq. RenŽ Janssen, geb. Margraten 14 maart 1970, tr. Margraten juli 1997 Germaine Duyzings, geb. Maastricht 17 juli 1968.

Uit dit huwelijk:

Guy Janssen, geb. Maastricht 20 okt. 1997.

 

VIIIf. Hubert Jozef Janssen, geb. Heerlen 7 aug. 1854, Knecht te Voerendaal, Mijnwerker, Bewaker, (Beroeps)militair,   Spekholzerheide - Kerkrade 6 okt. 1928, tr. Kerkrade 28 febr. 1890 Antonia Johanna Derksen, geb. Arnhem 21 jan. 1865,   Spekholzerheide - Kerkrade 12 mei 1940, dr. van Theodorus en Petronella Hendrina Willemsen.

Uit dit huwelijk:

1. Alexander, volgt IX-l.

2. Antoon Joseph, volgt IXm.

3. Hubert Joseph, volgt IXn.

4. Joseph Willem, volgt IXo.

5. Jan Hendrik, volgt IXp.

6. Jan Hendrik, volgt IXq.

7. Maria Hubertina Helena Janssen, geb. Kerkrade 9 juli 1902,   Herstal? (Belgie), tr. Kerkrade 26 aug. 1921 Mathieu Jean Peters, geb. Nederland.

8. Nicolaas Joseph, volgt IXr.

9. N. Janssen, geb. Kerkrade 25 febr. 1906,   ald. 25 febr. 1906.

10. Theodoor, volgt IXs.

 

IX-l. Alexander Janssen, geb. Holzbroek (Kerkrade) 23 april 1890, Mijnwerker - steenhouwer,   Kaalheide (Kerkrade) 22 sept. 1976, tr. 1e Kerkrade - Limburg 21 febr. 1916 Maria Agnes Josephina Hellenbrand, geb. Kerkrade 29 mei 1897,   ald. 12 april 1921, dr. van Jan Alexander en Maria Anna Josepha Leuchter; tr. 2e Kerkrade 2 (kerkelijk H. Martinus kerk te Spekholzerheide 3) febr. 1923 Katharina Lang, geb. Keulen A/D Rijn (D) 24 jan. 1900, Naaister,   Ziekenhuis te Kerkrade 5 nov. 1933, dr. van Johann Baptist en Maria Palmes.

Uit het eerste huwelijk:

1. Hubert Jozef, volgt Xv.

2. Jan Alexander, volgt Xw.

3. Jozef Antoon Janssen, geb. Kerkrade 19 nov. 1918,   ald. 12 jan. 1919.

4. Hubertina Maria Helena Janssen, geb. Kerkrade 29 april 1920,   Kerkrade? 29 juli 1920.

Uit het tweede huwelijk:

5. Johannes Wilhelmus Janssen, geb. Kerkrade 19 jan. 1924,   Szabadbaltyan (Hongarye) 17 maart 1945.

6. Anna Maria Janssen, geb. Kerkrade 9 dec. 1924,   Zwolle 6 jan. 2008, tr. Heerlen 29 nov. 1945 Gerard F. Buters, geb. Den Haag 9 jan. 1926.

7. Hubertina Helena Janssen, geb. Kerkrade 15 mei 1926,   Zwolle 24 febr. 1981, tr. Roermond 26 april 1948 Jozef Leonard Janssens, geb. Roermond 29 nov. 1925,   Helden 10 febr. 2006, zn. van Franciscus Hubertus en Gertrudis Maria Loontjens.

8. Adolf Hendrik Janssen, geb. Kerkrade 26 juli 1927,   ald. 7 aug. 1927.

9. Adolf Theodoor Janssen, geb. Kerkrade 5 jan. 1929,   ald. 21 okt. 1929.

10. Adolf Theodoor Janssen, geb. Kerkrade 12 juni 1931,   Roermond 12 nov. 1986.

11. Albertus Nikolaas, volgt Xx.

 

Xv. Hubert Jozef Janssen, geb. Kerkrade 8 okt. 1916,   ald. 18 dec. 1989, tr. Kerkrade 17 nov. 1939 Maria Helena Godschalk, geb. Kerkrade 24 febr. 1920.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Maria Josephina Janssen, geb. Kerkrade 17 mei 1940, tr. 5 febr. 1964 W.G. Coenen.

2. Maria Catharina Janssen, geb. Kerkrade 26 juni 1941.

3. Peter Jozef Janssen, geb. Kerkrade 31 dec. 1943, tr. 28 april 1965 E.C.B. Sporck.

 

Xw. Jan Alexander Janssen, geb. Kerkrade 25 sept. 1917, Mijnwerker bovengronds,   Kerkrade 31 maart 1989, tr. Kerkrade 23 dec. 1949 (echtsch. uitgespr.) Augusta Leida Hopman, geb. Hoensbroek 3 dec. 1919,   Kerkrade aug. 2008, gecrem. Schifferheide te Kerkrade.

Uit dit huwelijk:

Jozef Anna Albertus Janssen, geb. Heerlen 1 april 1953, tr. 18 jan. 1978 A. Brune.

 

Xx. Albertus Nikolaas Janssen, geb. Kaalheide (Kerkrade) 12 juni 1931,, tr. Kerkrade 26 (kerkelijk H. Petrus te St. Pietersrade - Chvremont (Kerkade) 27) aug. 1953 Liselotte Gertrude Catharina Gerads, geb. Vroedvrouwenschool te Heerlen 1 jan. 1936,   St. Joseph Ziekenhuis te Kerkrade 15 jan. 1995, dr. van Egedius Peter Joseph en Maria Josephina Pštgens.

Uit dit huwelijk:

1. Alexander Jozef, volgt XIr.

2. Joseph Albertus Theodorus, volgt XIs.

3. Anita Liselotte Catharina Janssen, geb. Kerkrade (Kaalheide) 19 sept. 1959, ged. H. Joseph te Kaalheide 21 sept. 1959,   Kerkrade (Bleyerheide) 6 juli 1993, begr. H. Antonius van Padua te Kerkrade 10 juli 1993, tr. Kerkrade 29 aug. 1984 Hendrik Johannes Offermans, geb. Kerkrade 14 sept. 1959,.

4. Theodorus Johannes Janssen, geb. Kaalheide (Kerkrade) 16 febr. 1961, ged. St. Joseph te Kaalheide 19 febr. 1961,   Kerkrade (Bleijerheide) 15 maart 1982.

5. Magdalena Catharina Janssen, geb. Rolduckerveld - Kerkrade 28 april 1964, ged. S.S. Joseph en Norbertus te Kerkrade 3 mei 1964, tr. Kerkrade 28 dec. 1982 (echtsch. ingeschr.) Hubert Louis Krichelberg, geb. Kerkrade 20 jan. 1963, zn. van Magdalena Albertina Simons; hij hertr. 2006 Maria Janssen (Xx,7).

6. Petrus Mathias Margaretha, volgt XIt.

7. Maria Janssen, geb. Kerkrade 5 nov. 1968, ged. St. Jozefziekenhuis Kerkrade 10 nov. 1968, tr. 2006 Hubert Louis Krichelberg, geb. Kerkrade 20 jan. 1963, zn. van Magdalena Albertina Simons en gesch. echtg. van Magdalena Catharina Janssen (Xx,5).

8. Manuela Marie-Alice Mari‘lle Janssen, geb. Roermond 28 dec. 1974, ged. St. Thomas Roermond 20 juli 1975.

 

XIr. Alexander Jozef Janssen, geb. Kaalheide - Kerkrade 16 juni 1955, ged. H. Joseph te Kaalheide (Kerkrade) 19 juni 1955, Heerlen, Heerlen, reg. partnerschap 1e (ontb. Amsterdam maart 1991) Wilhelmina Jacoba Strik, geb. Posterholt 18 sept. 1953, Amsterdam, Zeist en Amsterdam, dr. van Johannes Martinus (Johan) en Helena Hendrika Poels; tr. 2e Heerlen 29 april 1999 Cornelia Wilhelmina Jozefina Florie, geb. Kerkrade 19 sept. 1942, dr. van Hendrik en Anna Maria Broens en gesch. echtg. van A. H. Willemsen.

Uit het eerste partnerschap:

1. Tim Janssen, geb. Amsterdam - Oost 15 juni 1981.

2. Iris Janssen, geb. Amsterdam - Zuid 23 dec. 1984.

 

XIs. Joseph Albertus Theodorus Janssen, geb. Kaalheide - Kerkrade 22 mei 1957, ged. H. Joseph te Kaalheide 24 mei 1957, tr. Maria Elisabeth Otten, geb. 19 juli 1958. [Landgraaf]

Uit dit huwelijk:

1. Cynthia Janssen, geb. 5 nov. 1988. [Landgraaf]

2. Jeffrey Janssen, geb. Landgraaf 12 aug. 1992. [Landgraaf]

 

XIt. Petrus Mathias Margaretha Janssen, geb. Kerkrade (Rolduc) 14 mei 1967, ged. De Blijde Boodschap Kerkrade - Rolduckerveld 28 mei 1967, tr. Monique R. P. Sliephake, geb. 15 dec. 1970.

Uit dit huwelijk:

1. Whitney Janssen, geb. Kerkrade 1993.

2. Dyon Janssen, geb. Kerkrade 26 nov. 1995.

 

IXm. Antoon Joseph Janssen, geb. Kerkrade 30 jan. 1892,   Kerkrade-West 25 juni 1956, tr. Kerkrade 10 jan. 1918 Maria Jozefa Lejeune, geb. Heerlen 13 sept. 1894,   Kerkrade 3 sept. 1958, dr. van Arnold Hubert Joseph en Maria Hubertina Sijstermans.

Uit dit huwelijk:

1. Arnold Hubert Jozef Janssen, geb. Kerkrade 23 okt. 1918, tr. 24 okt. 1945 M. Kuckelkorn.

2. Hubert Jozef, volgt Xy.

3. Alexander, volgt Xz.

4. Maria Gertruda Janssen, geb. Kerkrade 7 aug. 1924, tr. Kerkrade? 8 april 1953 J. H. Geers.

5. Hendrik Hubertus Janssen, geb. Kerkrade 30 jan. 1929, tr. Kerkrade? 4 april 1956 H. A. A. den Dekker.

 

Xy. Hubert Jozef Janssen, geb. Kerkrade 25 jan. 1920, Mijnwerker,   Kerkrade 13 juli 1988, tr. Heerlen 8 mei 1947 Gertrude Maria Polman, geb. Duisburg (D) 10 dec. 1927.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Maria Magdalena Janssen, geb. Heerlen 28 aug. 1948, tr. 10 juli 1970 P. N. W. Debets.

2. Peter Hubert Jozef Janssen, geb. Kerkrade 7 april 1951, Mijnwerker.

3. Maria Johanna Arnolda Janssen, geb. Kerkrade 28 april 1953.

4. Helena Anna Elisabeth Janssen, geb. Kerkrade 14 juli 1957, tr. 3 okt. 1975 F. P. H. Kersten.

 

Xz. Alexander Janssen, geb. Kerkrade 22 mei 1922,   ald. 24 jan. 1998, tr. Bocholtz 17 mei 1945 Maria Elisabeth Franciska Jaminon, geb. Bocholtz 4 sept. 1924,   Kerkrade 26 juni 1999, dr. van Johannes Hubert en Elisabetha Hubertina Wetzels.

Uit dit huwelijk:

1. Antonius Jozef, volgt XIu.

2. Josephina Maria Janssen, geb. Heerlen 14 okt. 1947, tr. (echtsch. uitgespr.) Arnoldus Coolen, geb. Terwinselen - Kerkrade 15 mei 1944.

3. Gertruda Maria Janssen, geb. Heerlen 13 maart 1949, tr. Kerkrade 29 okt. 1969 Peter Jozef Anna Senden, geb. Kerkrade 11 juli 1947, zn. van Hubert Jozef en Jozefa Senden.

4. Maria Louise Janssen, geb. Kerkrade 7 mei 1951.

5. Joseph Hubert, volgt XIv.

6. Hendrik Hubert, volgt XIw.

7. Elisabeth Jozefa Janssen, geb. Heerlen 18 sept. 1959.

8. Catharina Christina Janssen, geb. Kerkrade 12 sept. 1960, tr. 1e (echtsch. uitgespr.) Klaas Kirchhoff, geb. Groningen 27 okt. 1955; tr. 2e Duiven 26 juni 1992 Jean RenŽ Bri‘t, geb. Bandoeng (Indonesi‘) 4 juli 1947, zn. van Renaud Arnold Alexander en Egenie Jacoba Hamel.

9. Franciscus Alexander Janssen, geb. Kerkrade 26 dec. 1962, tr. Kerkrade 25 mei 1984 Maria Emelie Rosalie Meessen, geb. Kerkrade 31 dec. 1960.

10. Anna Johanna Janssen, geb. Kerkrade 20 dec. 1964, tr. Kerkrade 7 maart 1985 Werner Frohn, geb. Kerkrade 29 dec. 1960, zn. van Gertruda Johanna van Donzel.

 

XIu. Antonius Jozef Janssen, geb. Heerlen 6 april 1946, Personeelsconsulent bij PTT te Sittard -2002, tr. Kerkrade 6 maart 1968 Marie-JosŽ Hubertina Engels, geb. Kerkrade 23 mei 1947, dr. van Johan Jozef en Wilhelmina Schobben. [Kerkrade]

Uit dit huwelijk:

Chantalle Alexandra Wilhelmina Janssen, geb. Kerkrade 29 jan. 1970.

 

XIv. Joseph Hubert Janssen, geb. Kerkrade 7 juni 1954, tr. Anna Wilhelmina Johanna van der Sterren, geb. Heerlen 4 okt. 1951, dr. van Petrus Antonius en Jozefina Hubertina Duijkers.

Uit dit huwelijk:

Joyce Elisabeth Gerarda Anna Janssen, geb. Heerlen 20 nov. 1978, tr. Sittard-Geleen 27 mei 2005 Sander Anna Rutgerus Berns, geb. Heerlen 7 okt. 1977.

 

XIw. Hendrik Hubert Janssen, geb. Kerkrade 12 okt. 1956, tr. 27 mei 1981 Maria Theresia Leonarda Louise Huppertz, geb. Heerlen 20 juli 1960, dr. van Leo en Hubertina Margareta Wings.

Uit dit huwelijk:

1. Robertus Alexander Hubertus Janssen, geb. Heerlen 19 maart 1982, tr. Heerlen 28 (kerkelijk 30) sept. 2006 Louisette Wilhelmina Marcella Jonkers, geb. Heerlen 4 febr. 1983, dr. van Math en Marion Meulenberg.

2. Marcus Leo Franciscus Janssen, geb. Heerlen 24 sept. 1984.

3. Elisabeth Maria Josephina Janssen, geb. Heerlen 8 nov. 1987.

 

IXn. Hubert Joseph Janssen, geb. Kerkrade 11 okt. 1893, Gemeente werkman,   Kerkrade-West 28 sept. 1969, tr. Kerkrade 9 febr. 1923 Maria Magdalena Ramakers, geb. Simpelveld 2 aug. 1901,   Kerkrade 7 juli 1981, dr. van Johan Joseph en Marie Hollands.

Uit dit huwelijk:

1. Antonia Maria Janssen, geb. Kerkrade 12 dec. 1923,   ald. 21 mei 1998, tr. Kerkrade 4 juli 1945 Renier Peter Hubertus Engels, geb. Kerkrade 26 maart 1923.

2. Anna Maria Janssen, geb. Kerkrade 3 dec. 1924.

3. Helena Janssen, geb. Kerkrade 26 juli 1926,   Kerkade 2 juni 2005, tr. 12 maart 1947 Johan Kšrver.

4. Jozef Antoon Janssen, geb. Kerkrade 26 aug. 1928, tr. 1 mei 1952 Elisabeth Prickarts, geb. omstr. 1931,   Kerkrade 7 april 2008, gecrem. Kerkrade (Schifferheide) 12 april 2008.

5. Jozef Willem Janssen, geb. Kerkrade 14 febr. 1931, tr. 1 mei 1957 A. Paffen.

6. Peter Jozef Janssen, geb. Kerkrade 4 mei 1934,   ald. 14 maart 1935.

7. Hubert Jozef Janssen, geb. Kerkrade 10 aug. 1936, tr. 14 okt. 1959 M. B. W. Gorissen.

 

IXo. Joseph Willem Janssen, geb. Spekholzerheide - Kerkrade 21 jan. 1896, Melkslijter,   Kerkrade-West 25 mei 1965, tr. Kerkrade 21 febr. 1922 Barbara Merx, geb. Richterich (D) 16 juli 1899, Huisvrouw,   Kerkrade 3 juni 1961.

Uit dit huwelijk:

1. Antonia Johanna Janssen, geb. Kerkrade 4 dec. 1922, Achtereenvolgens: winkeljuffrouw (onghuwd), zonder, winkelierster koloniale waren (gehuwd).,   Kerkrade 9 jan. 1982, tr. 1e Kerkrade 31 dec. 1943 Willem Jozef Senden, geb. Kerkrade 19 mei 1920,   ald. 6 okt. 1952; tr. 2e Kerkrade 5 juni 1957 Leonard Kohl, geb. Ubach Over Worms 27 dec. 1926.

2. Hubert Jozef Janssen, geb. Kerkrade 3 jan. 1924.

3. Theresia Barbara Janssen, geb. Kerkrade 27 febr. 1925,   ald. 4 april 1926.

4. Antoon Willem Janssen, geb. Kerkrade 28 febr. 1926,   ald. 26 mei 1926.

5. Willem Jozef, volgt Xaa.

 

Xaa. Willem Jozef Janssen, geb. Kerkrade 10 sept. 1931, Achtereenvolgens: zonder, studerend, melkventer (ongehuwd), melkhandelaar (gehuwd), administrateur.,   Kerkrade 30 aug. 1985, tr. Heerlen 30 juli 1958 Anna Maria Rosenbaum, geb. Heerlen 4 jan. 1935,   Kerkrade 13 nov. 1990, dr. van Nicolas Josef en Josefina Janshen.

Uit dit huwelijk:

1. Josephina Barbara Janssen, geb. Kerkrade 17 sept. 1959,   ald. 24 jan. 1994, gecrem. Heerlen 28 jan. 1994.

2. Wilhelmus Nicolaas Janssen, geb. Kerkrade 9 nov. 1960.

3. Johannes Leonardus Janssen, geb. Kerkrade 6 febr. 1962,   30 okt. 1980.

4. Anna Maria Janssen, geb. Heerlen 13 april 1965, tr. 4 juli 1984 J. N. Gulpen. [Kerkrade 1975-1981]

 

IXp. Jan Hendrik Janssen, geb. Kerkrade 19 febr. 1898, Mijnwerker Willem Sophia,   Kerkrade omstr. 8 febr. 1990, tr. 1923 Jozefina Arnoldina Catharina MiserŽ, geb. Heerlen 16 febr. 1901, dr. van Jan Adam en Maria Catharina Hubertina Botterweck.

Uit dit huwelijk:

1. Hubert Joseph, volgt Xab.

2. Anna Janssen, geb. 18 sept. 1926, tr. Hein Pelzer. [Spekholzerheide - Kerkrade]

 

Xab. Hubert Joseph Janssen, geb. Kerkrade? 4 okt. 1925, Mijnwerker in Kerkrade e.o., tr. Elisabeth Slegers, geb. 26 febr. 1926.

Uit dit huwelijk:

 

XIx. Jan Hendrik Clara Janssen, geb. Kerkrade? 9 mei 1949,. [Kerkrade]

Zijn zoon:

Paul Jozef Helena Janssen, geb. Kerkrade? 29 aug. 1968,.

 

IXq. Jan Hendrik Janssen, geb. Kerkrade 6 juli 1900, Mijnwerker (ondergronds), Friture-zaak in de Kampstraat,   Kerkrade-West 20 april 1967, tr. Kerkrade 25 april 1924 Anna (Martha?) Ossen, geb. Moresnet-Neutre (B) 16 aug. 1900,   Kerkrade.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Hubertina Janssen, geb. Kerkrade 17 febr. 1925, tr. Kerkrade? 25 juli 1951 St Boltong.

2. Jan Jozef Janssen, geb. Kerkrade 20 juli 1927, tr. Kerkrade? 22 febr. 1950 M. K. Mathissen.

3. Hubert Leonard Janssen, geb. Kerkrade 20 juli 1927, tr. Kerkrade? 31 okt. 1951 M. G. B. Loo.

4. Philomena Martha Janssen, geb. Kerkrade 13 maart 1934, tr. Kerkrade 21 mei 1958 W. J. L. Jagers.

 

IXr. Nicolaas Joseph Janssen, geb. Kerkrade 1 sept. 1903, Mijnwerker (houwer),   Kerkrade-West 29 okt. 1983, tr. 19 jan. 1934 Anna Maria Brosius, geb. Kerkrade 14 maart 1909,   ald. 7 juli 1996.

Uit dit huwelijk:

1. Mathias Jozef Janssen, geb. Kerkrade 24 dec. 1936, tr. Kerkrade? 21 april 1965 A. M. E. Merx.

2. Hubert Jozef Janssen, geb. Kerkrade 21 febr. 1943. [Kerkrade]

 

IXs. Theodoor Janssen, geb. Kerkrade 1 mei 1907,   Kerkrade-West 28 jan. 1979, tr. Kerkrade 27 okt. 1933 Dirkje Terpstra, geb. Koudum/Hemelumer 2 nov. 1916,   Kerkrade 22 juli 1993.

Uit dit huwelijk:

1. Alexander Janssen, geb. Heerlen 8 maart 1934,   Kerkrade? 22 juli 1938.

2. Frits (Bernhard), volgt Xac.

3. Jozef Janssen, geb. Kerkrade 29 dec. 1949, tr. Kerkrade? 4 okt. 1974 G. M. Gijzen.

 

Xac. Frits (Bernhard) Janssen, geb. Kerkrade 28 juni 1941,   ald. 1 mei 2008, begr. Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstaand te Kerkrade - Heilust 5 mei 2008.

Zijn zoon:

Roger Janssen.

 

VIIIg. Christiaan Hubert Lodewijk Janssen, geb. Welten (Heerlen) 13 febr. 1857,,,   Voerendaal 26 april 1894, tr. Voerendaal 9 okt. 1884 Johanna Catharina Jongen, geb. Voerendaal 25 nov. 1861,   1910.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Hubertina Janssen, geb. Voerendaal 9 aug. 1885,   ald. 28 juli 1959, tr. Voerendaal 10 nov. 1910 Pieter Jozef Lodewijk Pluymen, geb. Voerendaal 22 sept. 1885,   ald. 19 april 1977.

2. Johanna Maria Hubertina Janssen, geb. Voerendaal 1 april 1887,   ald. 29 april 1888.

3. Maria Josephina Hubertina Janssen, geb. Voerendaal 14 mei 1889,   ald. 2 aug. 1891.

4. Anna Josephina Hubertina Janssen, geb. Voerendaal 8 nov. 1891,   ald. 18 mei 1902.

 

VIIb. Hubert Joseph Janssen, geb. Heerlen 8 juni 1811, Herbergier 1854-, Winkelier 1864-, Landbouwer 1864-,   Wijnandsrade 3 nov. 1867, tr. Wijnandsrade 8 jan. 1837 Maria Gertrudis Keulen, geb. Wijnandsrade 11 juni 1811,   ald. 15 jan. 1888, dr. van Jan Hendrik / Henricus en Maria Elizabetha Meijers en wed. van Jan Willem Nijsten.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Elisabeth Hubertina Janssen, geb. Wijnandsrade 31 okt. 1837,   ald. 10 juli 1838.

2. Joannes Renerus, volgt VIIIh.

3. Henricus Joseph, volgt VIIIi.

4. Margaretha Hubertina Janssen, geb. Wijnandsrade 31 maart 1844,   ald. 12 jan. 1848.

5. Mathias Joseph, volgt VIIIj.

6. Johannes Hubertus Janssen, geb. Wijnandsrade 27 april 1850,   ald. 19 febr. 1851.

7. Maria Gertrudis Hubertina Janssen, geb. Wijnandsrade 12 jan. 1852,   Meerssen 29 mei 1938, tr. Nuth 16 sept. 1880 Joannes Hubert Maas, geb. Nuth 4 april 1858, Terstraten, Meerssen, Meerssen, Meerssen 1881-,   Meerssen 29 nov. 1927, zn. van Jan Pieter en Maria Catharina Vaessen.

8. Maria Elisabeth Janssen, geb. Wijnandsrade 13 juli 1854,   ald. 15 aug. 1920, tr. Wijnandsrade 4 jan. 1878 Christianus Alfons Erens, geb. Wijnandsrade 14 april 1850,   ald. 18 april 1920.

 

VIIIh. Joannes Renerus Janssen, geb. Wijnandsrade 25 juni 1839, Landbouwer,   Hulsberg 29 juli 1910, tr. Wijnandsrade 31 jan. 1867 Maria Elisabeth Hubertina Leclou, geb. Gulpen 24 juni 1837,   Hulsberg 26 dec. 1922, dr. van Andreis en Maria Catharina Habets.

Uit dit huwelijk:

1. Leonardus Hubertus, volgt IXt.

2. Philomena Maria Janssen, geb. Meerssen 5 okt. 1869,   Hulsberg 27 mei 1890.

3. Maria Catharina Josephina Janssen, geb. Hulsberg 3 juli 1871,   Spaubeek 4 febr. 1955.

4. Joannes Hubertus Janssen, geb. Hulsberg 6 juli 1873, Priester student,   Hulsberg 10 febr. 1893.

5. Joannes Mathias, volgt IXu.

6. Anna Maria Janssen, geb. Hulsberg 31 maart 1877,   ald. 5 juni 1877.

7. Janssen, geb. Hulsberg 14 sept. 1878,   ald. 14 sept. 1878.

8. Hubertus Alfons Janssen, geb. Hulsberg 29 april 1880,   ald. 9 april 1882.

 

IXt. Leonardus Hubertus Janssen, geb. Meerssen 11 jan. 1868, Landbouwer,   Hulsberg 4 dec. 1952, tr. Klimmen 4 jan. 1894 Maria Johanna Huppertz, geb. Bocholtz 22 aug. 1865,   Hulsberg - Aalbeek 16 sept. 1945, dr. van Stephanus en Maria Johanna Janssen.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Louisa Janssen, geb. Hulsberg 29 april 1895,   Geleen 10 febr. 1986, begr. Heerlerheide, tr. Hulsberg 7 april 1920 Jan Joseph Mathijs Daemen, geb. Hoensbroek 16 aug. 1891, Landbouwer,   Heerlerheide 30 juni 1980, zn. van Cristiaan Joseph en Maria Clementina Hubertina Delahaye.

2. Joannes Wilhelmus Hubertus Janssen, geb. Hulsberg 26 sept. 1896, Margraten, Nuth, Spaubeek, Stein,   Heerlen 21 dec. 1985.

3. Hubertus Joseph, volgt Xad.

4. Maria Anna Janssen, geb. Hulsberg 31 jan. 1899,   Nieuwstadt 17 jan. 1991, tr. Hulsberg 12 febr. 1925 Gabri‘l Joseph Hubertus Schrouff, geb. Klimmen 3 okt. 1897, Landbouwer,   Nieuwstadt 17 febr. 1976, zn. van Caspar en Johanna Maria Mechtilde Lanckohr.

5. Joseph Eugne, volgt Xae.

6. Joannes Mathias Janssen, geb. Hulsberg 10 okt. 1900,   ald. 4 dec. 1901.

7. Mathias Joseph Janssen, geb. Hulsberg 25 dec. 1901,   ald. 23 april 1902.

8. Nicolaas Emilius Janssen, geb. Hulsberg 8 april 1903,   ald. 4 mei 1903.

9. Maria Pauline Janssen, geb. Hulsberg 30 nov. 1904, Landbouwer,   Heerlen 3 okt. 1979, begr. Schimmert, tr. Hulsberg 27 febr. 1930 Jules Lodewijk Eijssen, geb. Schimmert 17 maart 1902, Landbouwer,   Schimmert 1 jan. 1962, zn. van Leo Pieter Hubert en Maria Catharina Lemmens.

10. Joannes Joseph, volgt Xaf.

 

Xad. Hubertus Joseph Janssen, geb. Hulsberg 15 okt. 1897,,   Hulsberg 3 maart 1986, tr. Vijlen 19 febr. 1930 Maria Ida Hubertina Schrouff, geb. Vaals 6 april 1897,   Aalbeek / Hulsberg 17 maart 1987, dr. van Jan Willem August en Anna Barbara Hubertina Lousberg.

Uit dit huwelijk:

1. Hubertus Wilhelmus Janssen, geb. Aalbeek 18 dec. 1930,,   Heerlen 16 maart 2001.

2. Hubertus Leonardus, volgt XIy.

3. Maria Louisa Janssen, geb. Aalbeek 10 mei 1933,   Brunssum 5 maart 2009, begr. Begraafplaats Wissengracht te Hulsberg 11 maart 2009.

4. Joseph Hubertus, volgt XIz.

5. Joseph Herman, volgt XIaa.

6. Antonia Catharina Janssen, geb. Aalbeek 2 juli 1937, tr. Kerk te Hulsberg 29 mei 1962 Leonard Herman Joseph Brouwers, geb. Berg En Terblijt 10 juni 1930, Landbouwer te Berg en Terblijt, zn. van Johan Aloys en Anna Maria Rutten.

 

XIy. Hubertus Leonardus Janssen, geb. Aalbeek - Hulsberg 30 maart 1932,,   Nuth 16 febr. 1991, tr. Kerk te Noorbeek 30 mei 1961 Maria Hubertina Rosalia Ploumen, geb. Reijmerstok - Gulpen 11 dec. 1930,   Heerlen 11 maart 2004, begr. Nuth, dr. van Jan Joseph en Maria Josephina Rosalia Roobroeks.

Uit dit huwelijk:

1. Jozef, volgt XIIa.

2. John Janssen, geb. Heerlen 2 nov. 1964.

3. Anita Janssen, geb. Heerlen 6 juni 1967, tr. Nuth 26 aug. 1989 Peter J. Maes.

 

XIIa. Jozef Janssen, geb. Heerlen 19 maart 1962, tr. Nuth 12 okt. 1991 Ans Janssen, geb. 5 aug. 1958. [Nuth]

Uit dit huwelijk:

Marco Janssen, geb. Heerlen 15 aug. 1994.

 

XIz. Joseph Hubertus Janssen, geb. Aalbeek 14 aug. 1934,, tr. Elsloo 24 april 1963 Maria Elisabeth Lemmens, geb. Elsloo 28 juli 1935. [Hulsberg]

Uit dit huwelijk:

1. Robert J. M., volgt XIIb.

2. Maris J. J., volgt XIIc.

3. Claudia Janssen, geb. Heerlen 12 aug. 1974, tr. Hulsberg - Nuth 18 jan. 2003 Ronald Smeets.

 

XIIb. Robert J. M. Janssen, geb. Aalbeek 28 juli 1964, tr. Gulpen 13 aug. 1994 Yvonne Kleijnen.

Uit dit huwelijk:

1. Manon Janssen, geb. Heerlen 9 sept. 1999.

2. Ivo Janssen, geb. Heerlen 26 juli 2002.

 

XIIc. Maris J. J. Janssen, geb. Aalbeek 4 nov. 1966, tr. St. Geertruid - Margraten 25 april 1992 Elly Nelissen, geb. 17 aug. 1966.

Uit dit huwelijk:

1. Robin Janssen, geb. Heerlen 29 sept. 1995.

2. Britt Janssen, geb. Maastricht 16 april 1998.

 

XIaa. Joseph Herman Janssen, geb. Aalbeek 27 april 1936, Melkhandel, tr. Kerk te Sweijkhuizen 10 jan. 1962 Maria Elisabeth Wilhelmina Bruls, geb. Schinnen 29 maart 1936. [Sweikhuizen]

Uit dit huwelijk:

1. Cyrillus Mathias Ida Anna, volgt XIId.

2. Felicie Janssen, geb. Schinnen 6 maart 1967, tr. Schinnen - Sweijkhuizen 6 okt. 1989 Rob van Beek.

 

XIId. Cyrillus Mathias Ida Anna Janssen, geb. Schinnen 7 juli 1963, tr. (echtsch. uitgespr.) Miriam Gorissen, geb. Schinnen 7 juli 1963.

Uit dit huwelijk:

1. Mitz Armand Melanie Janssen, geb. 30 dec. 1993.

2. Theodorus Maria Constantijn Janssen, geb. Valkenburg 5 okt. 1995.

 

Xae. Joseph Eugne Janssen, geb. Hulsberg - Aalbeek 10 okt. 1900,,   Hulsberg 22 mei 1981, tr. Hulsberg 19 april 1927 Melanie Maria Bemelmans, geb. Hulsberg / Wijlre 1 april 1898,   Hulsberg 31 juli 1985, dr. van Jan Hendrik Hubertus en Anna Gertrudis Gerardiona Eussen.

Uit dit huwelijk:

1. Joseph Leonard, volgt XIab.

2. Johannes Hubertus, volgt XIac.

3. Henriette Maria Louisa Janssen, geb. Aalbeek - Hulsberg 7 maart 1931, tr. Jacques Timmermans, geb. Beesel 26 juni 1931, gesch. echtg. van Lilian Janssens. [Beesel]

4. Josephina Maria Francisca Janssen, geb. Aalbeek 5 maart 1933, tr. Klimmen 2 juli 1963 Hendrik Houben, geb. 2 juli 1938,,   23 maart 1969.

5. Maria Gerda Janssen, geb. Aalbeek 2 febr. 1935, tr. Man Laeven, geb. Klimmen 16 dec. 1934,   ald. 28 maart 2006.

6. Paulina Maria Wilhelmina Janssen, geb. Aalbeek 1 maart 1940, tr. Piet Voncken, geb. Ransdaal 29 april 1941,   Ransdaal - Voerendaal 28 juni 1996.

 

XIab. Joseph Leonard Janssen, geb. Aalbeek 20 febr. 1928,,   Heerlen 2 april 1996, begr. Klimmen, tr. Maria Agnes Theresia Broers, geb. Margraten 20 jan. 1928.

Uit dit huwelijk:

1. Eugene, volgt XIIe.

2. Monique Janssen, geb. Aalbeek 24 okt. 1960, tr. Kerk te Valkenburg sept. 1992 Peter Paul Janssen.

3. Johnny, volgt XIIf.

4. Jozette Janssen, geb. Heerlen 6 okt. 1965, tr. Maastricht 26 maart 1987 J. Henry Ras, geb. Maastricht.

 

XIIe. Eugene Janssen, geb. Valkenburg 26 febr. 1959,, tr. Kerk te Valkenburg maart 1986 Lilian Janssens, geb. Heerlen 11 aug. 1958,, gesch. echtg. van Jacques Timmermans. [Simpelveld]

Uit dit huwelijk:

1. Kim Janssen, geb. Heerlen 12 april 1987.

2. Roy Janssen, geb. Heerlen 25 febr. 1989.

 

XIIf. Johnny Janssen, geb. Heerlen 21 nov. 1963, tr. Bocholtz maart 1999 Anka Schaeks, geb. Bocholtz? jan. 1978.

Uit dit huwelijk:

1. Julienne Janssen, geb. Heerlen 4 april 2000.

2. Francinne Janssen, geb. Heerlen 10 sept. 2001.

 

XIac. Johannes Hubertus Janssen, geb. Aalbeek - Hulsberg 1 mei 1929,, tr. Jeanette Waelen, geb. Geulle 17 nov. 1924.

Uit dit huwelijk:

1. Guillaume Eugene Jozef Maria Janssen, geb. Geulle 16 maart 1955, tr. Beek 10 sept. 1982 Carolien Johanna Damme, geb. 12 okt. 1960.

2. Eugene Petrus Maria Melanie Janssen, geb. Geulle 30 sept. 1958,   Roermond 14 juli 2000, tr. 9 sept. 1988 Caroline Anna Maria Theodora Mulders, geb. 19 jan. 1963.

 

Xaf. Joannes Joseph Janssen, geb. Hulsberg - Aalbeek 21 dec. 1906,,,   Aalbeek Gem. Nuth / Hulsberg 18 dec. 1983, tr. Gronsveld 22 (kerkelijk Kerk te Gronsveld - Eckelrade 28) april 1937 Maria Johanna Josephina Broers, geb. Gronsveld - Eckelrade 23 maart 1912, Melkhandel, landbouwer,   Hulsberg 17 juni 2004, dr. van Josephus Mathias en Johanna Maria Hubertina Narinx.

Uit dit huwelijk:

1. Leonardus Johannes Joseph, volgt XIad.

2. Lambertus Hubertus Maria, volgt XIae.

3. Gerardina Maria Josephina Janssen, geb. Hulsberg 2 sept. 1941, tr. Hulsberg 19 juli 1967 Hubertus Joseph Hinskens, geb. Ubachs Over Worms 7 nov. 1940.

4. Reinier Joseph Hubertus, volgt XIaf.

5. Louisa Maria Josephina Janssen, geb. Hulsberg 1 nov. 1943, tr. Hulsberg 6 aug. 1969 Hendrik Schmitz, geb. Heerlen 10 juli 1941.

6. Victor Johannes Joseph, volgt XIag.

7. Eugenius Maria Wilhelmus, volgt XIah.

8. Gerard Marie Eugne Janssen, geb. Aalbeek 13 nov. 1948,.

 

XIad. Leonardus Johannes Joseph Janssen (Ridder in de Orde van Oranje Nassau), geb. Heerlen 12 juni 1938, Doctor Chemisch Technoloog, Emeritus Associate Professor Eindhoven University of Technology,   Nuenen (Nbr) 4 sept. 2007, begr. H. Clemenskerk aan het Park te Nuenen 8 sept. 2007, tr. Geleen 3 juli 1963 Maria JosŽ Peters, geb. Wijlre 23 aug. 1939. [Nuenen (Nbr)]

Uit dit huwelijk:

1. Leonard Johannes Joseph Maria, volgt XIIg.

2. Paulus Joseph Johannes Maria, volgt XIIh.

3. Hendrika Gerardina Maria Janssen, geb. Geldrop 20 aug. 1968,, tr. Nuenen (Nbr) 21 sept. 1994 Wilhelmus Johannes Poels, geb. Venray 4 aug. 1967, zn. van Johannes Hendrikus Joseph en Maria Anna Theodora Clabbers.

4. Nicole Maria Lambertina Janssen, geb. Geldrop 29 nov. 1969,, tr. Nuenen (Nbr) 29 aug. 1997 Arend-jan Veldhorst, geb. Rotterdam 12 juni 1964, zn. van Jan Felix en Martine Virginy Haast. [Maastricht]

 

XIIg. Leonard Johannes Joseph Maria Janssen, geb. Geldrop 10 jan. 1965,, tr. Rozendaal 27 jan. 1995 Ankie Adriana Willemsen, geb. Roosendaal en Nispen 27 dec. 1964, dr. van Petrus Johannes Maria en Antonetta Maria Broeren. [Veghel]

Uit dit huwelijk:

1. Sam Janssen, geb. Delft 12 maart 1994.

2. Daan Janssen, geb. Veghel 5 okt. 1996.

3. Tijs Janssen, geb. Veghel 27 sept. 1998.

4. Juul Janssen, geb. Veghel 6 maart 2001.

 

XIIh. Paulus Joseph Johannes Maria Janssen, geb. Geldrop 2 febr. 1967, Apotheker in Ziekenhuis, tr. Angers (Frankrijk) 5 aug. 1992 Anne Beatrice Millet, geb. Angers (Frankrijk) 29 mei 1969, dr. van Jean-yves Maurice en Christiane Mercier. [Voorburg]

Uit dit huwelijk:

1. Francois Jean-paul Leonard Janssen, geb. Nijmegen 21 nov. 1997.

2. JosŽphine Louise Christiane Marie Janssen, geb. Den Haag 1 aug. 2001.

3. Gabrielle Anne JosŽphine Beate Janssen, geb. Den Haag 19 dec. 2006.

 

XIae. Lambertus Hubertus Maria Janssen, geb. Hulsberg 19 aug. 1939,, tr. Limbricht - Einighausen 10 aug. 1965 Maria Johanna Gertruda Kusters, geb. Einighausen - Limbricht 21 sept. 1939, dr. van Joseph Andries Francois en Henriette Clara Carola Marie Colson. [Berg En Terblijt]

Uit dit huwelijk:

1. Maurice Johannes Hendrikus, volgt XIIi.

2. Franciscus Joseph Joannes, volgt XIIj.

3. Marcel Joseph AndrŽ Janssen, geb. Sittard 11 okt. 1971,. [Utrecht]

 

XIIi. Maurice Johannes Hendrikus Janssen, geb. Limbricht - Einighausen 24 nov. 1966,, tr. Cuijk 22 mei 1998 Susan Leonarda Elisabeth Vrenken, geb. Maasbree 20 okt. 1967,.

Uit dit huwelijk:

1. Victor Ludo Henri Janssen, geb. Nijmegen 16 febr. 2001.

2. Ludo Johan Franois Janssen, geb. Cuijk 17 okt. 2001.

 

XIIj. Franciscus Joseph Joannes Janssen, geb. Sittard 1 febr. 1969, tr. Groningen 11 mei 2001 Mariette Tiktak, geb. Groningen 24 aug. 1971,. [Voorburg]

Uit dit huwelijk:

1. Danique Clara Josephine Janssen, geb. Den Haag 25 juli 2002.

2. Carlijn Cornelie Maria Janssen, geb. Den Haag 28 april 2005.

 

XIaf. Reinier Joseph Hubertus Janssen, geb. Hulsberg 2 sept. 1941, tr. Sibbe Valkenburg 10 mei 1969 Mathilde Maria Molin, geb. Oud-Valkenburg 7 aug. 1936.

Uit dit huwelijk:

1. Angelique Janssen, geb. Heerlen 20 okt. 1970.

2. Raymond Janssen, geb. Heerlen 27 febr. 1972, tr. Nuth 11 sept. 2009 Linda Maria Wilhelmina Scharis, geb. Maastricht 14 okt. 1976. [Maastricht]

 

XIag. Victor Johannes Joseph Janssen, geb. Hulsberg 4 nov. 1946, tr. Limbricht 23 juli 1973 Judith Anna Leonora Hanckmann, geb. Eindhoven 29 febr. 1944.

Uit dit huwelijk:

1. Rogier, volgt XIIk.

2. Chantal Janssen, geb. Heerlen 5 april 1977, tr. Valkenswaard 21 dec. 2007 Patrick Bijen. [Eindhoven]

3. Richard, volgt XII-l.

 

XIIk. Rogier Janssen, geb. Heerlen 8 febr. 1975, tr. Baexem 16 maart 2007 Elise Smit.

Uit dit huwelijk:

Minthe Janssen, geb. Weert 5 febr. 2008.

 

XII-l. Richard Janssen, geb. Heerlen 20 dec. 1978, tr. Valladolid (Spanje) 29 sept. 2007 Sonia Carbajo Martinez.

Uit dit huwelijk:

Victor RubŽn Janssen, geb. Eindhoven 20 jan. 2009.

 

XIah. Eugenius Maria Wilhelmus Janssen, geb. Hulsberg 5 nov. 1947, Apotheker,   Posterholt 9 okt. 2000, tr. Schin Op Geul 9 aug. 1972 Maria Louisa Josephina Rosalia Waelen, geb. Valkenburg 20 juni 1946.

Uit dit huwelijk:

Charlotte Rosalia Josefien Janssen, geb. Dordrecht 12 nov. 1982.

 

IXu. Joannes Mathias Janssen, geb. Hulsberg 13 maart 1875,, Landbouwer -1964,   Heerlen 9 jan. 1964, tr. 1e Hulsberg 7 febr. 1901 Maria Helena Rosa Huntjens, geb. Hulsberg 22 febr. 1873,   Nieuwstadt 8 juli 1907; tr. 2e Eijgelshoven na 2 febr. 1912 Maria Francisca Huntjens, geb. Schimmert 18 dec. 1873,   Hulsberg 11 sept. 1952.

Uit het eerste huwelijk:

1. Maria Catharina Hubertina Janssen, geb. Hulsberg 12 jan. 1902,   ald. 26 jan. 1925.

2. Maria Hubertina Elisabeth Janssen, geb. Hulsberg 9 maart 1903,   Schimmert 27 okt. 1974, tr. Jan Joseph Thewessen, geb. Schimmert 1 sept. 1902,   Geleen 28 dec. 1982.

3. Johannes Hubertus Leonardus Janssen, geb. Nieuwstadt 12 okt. 1904,   Hulsberg 18 mei 1910.

4. Hubertus Johannes Jacobus Janssen, geb. Nieuwstadt 12 okt. 1904,   ald. 29 juli 1906.

5. Maria Hubertina Jeanette Janssen, geb. Nieuwstadt 27 dec. 1905,   Sittard 22 sept. 2003, begr. Hulsberg 27 sept. 2003, tr. Hulsberg 8 sept. 1954 Jan Hubert Philips, geb. Beek 5 nov. 1910,   Sittard 3 nov. 2000.

 

VIIIi. Henricus Joseph Janssen, geb. Swier / Wijnandsrade 18 okt. 1841,   Wijnandsrade 12 febr. 1913, tr. Schinnen 29 jan. 1870 Maria Anna Schoonbrood(t), geb. Schinnen 24 maart 1846,   Urmond 15 febr. 1918, dr. van Servaes en Maria Agnes Reul.

Uit dit huwelijk:

1. Hubertus Joseph, volgt IXv.

2. Joannes Renerus, volgt IXw.

3. Anna Maria Hubertina Janssen, geb. Wijnandsrade 11 mei 1874,   Urmond 18 maart 1947, tr. Urmond Martinus Hendriks, geb. Urmond 20 aug. 1868,   Heerlen (Ziekenhuis) 8 mei 1948.

4. Maria Josephina Janssen, geb. Wijnandsrade 15 juli 1875,   Valkenburg 17 dec. 1956, tr. Wijnandsrade 9 juni 1900 Joannes Hubert Joseph Pluijmen, geb. Valkenburg 20 april 1875, Herbergier,   Valkenburg 18 nov. 1918.

5. Franciscus Joseph, volgt IXx.

6. Maria Helena Janssen, geb. Wijnandsrade 28 aug. 1878,   Maastricht 7 maart 1913, tr. Wijnandsrade 28 mei 1904 Hendrik Franssen, geb. Maastricht 8 juli 1881,   ald.; hij hertr. Maastricht 5 aug. 1914 Maria Catharina Hubertina TubŽe.

7. Johannes Jacobus Leonardus, volgt IXy.

8. Maria Elisabeth Janssen, geb. Wijnandsrade 14 juni 1882,   Nuth 8 juni 1963, begr. Voerendaal, tr. Wijnandsrade 6 juni 1914 Ferdinand Lambertus Hubertus van de Laar, geb. Reuver / Beesel 19 jan. 1883,,   Voerendaal? 1 mei 1950.

9. Anna Maria Janssen, geb. Wijnandsrade 30 mei 1885,   Douvergenhout/Merkelb. 17 juni 1961, tr. Wijnandsrade 19 juni 1916 Mathias Jozef Lambert van de Laar, geb. Reuver / Beesel 21 sept. 1885,,   Brunssum 19 febr. 1972.

10. Joannes Augustinus Janssen, geb. Wijnandsrade 8 jan. 1888,   ald. 22 febr. 1888.

 

IXv. Hubertus Joseph Janssen, geb. Wijnandsrade 2 dec. 1870,,   Beek-Genhout 25 maart 1939, tr. Spaubeek 25 mei 1899 Maria Hubertina Swelsen, geb. Wijnandsrade 26 nov. 1875,   Beek-Genhout 18 febr. 1958, dr. van Jan Mathijs en Maria Elisabeth Diederen.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Elisabeth Josephina Janssen, geb. Genhout 19 maart 1900,   Spaubeek 2 juli 1977, tr. Beek 3 aug. 1928 Jan Hub Pisters, geb. Schimmert 10 febr. 1897,   Sittard 3 aug. 1970.

2. Pieter Joseph, volgt Xag.

 

Xag. Pieter Joseph Janssen, geb. Beek-Genhout 12 okt. 1901,,   Geleen 29 jan. 1988, tr. Rekum (B) na 1921 Maria Barbara Dreessen, geb. Rekum (B) 2 dec. 1896,   Sittard 10 okt. 1980, dr. van Renier Hubert Driessen en Cornelia Snijders.

Uit dit huwelijk:

1. Maurits Janssen, geb. St Joost Ten Norde - Brussel (B) 25 juni 1925,   Brussel (B) 10 april 1934.

2. Elsa Elisabeth Francisca Janssen, geb. St Joost Ten Norde (B) 16 aug. 1929,   Beek-Genhout 30 nov. 1986, tr. Beek 24 okt. 1956 Hubertus Franciscus Vroemen, BekerGenhout - Beek.

3. Paul Jean Victor, volgt XIai.

 

XIai. Paul Jean Victor Janssen, geb. Brussel - Onderghem 3 juni 1937, tr. Beek 27 okt. 1964 Elsa Wilhelmina Hubertina Vroemen, geb. Beek 1 dec. 1936. [Beek]

Uit dit huwelijk:

1. Erik Marie Paul, volgt XIIm.

2. Patrik Elisa Emile, volgt XIIn.

 

XIIm. Erik Marie Paul Janssen, geb. Beek 10 dec. 1967, tr. Schinnen 7 mei 1993 Meriam Zweiphenning, geb. Schinnen 11 juli 1969. [Spaubeek]

Uit dit huwelijk:

1. Kaylee Janssen, geb. Sittard 31 jan. 1998.

2. Alise Janssen, geb. Sittard 25 juni 2001.

 

XIIn. Patrik Elisa Emile Janssen, geb. Beek 8 febr. 1970. [Beek]

Zijn dochter:

Daisy Janssen, geb. Beek 7 juli 2000.

 

IXw. Joannes Renerus Janssen, geb. Wijnandsrade 10 maart 1872,,,   Aachen (D) 6 aug. 1906, tr. 1900 Maria Sibilla Dahmen, geb. Ruhrdorf (D) 28 sept. 1882,,   Heerlen 18 sept. 1950, begr. Broekhem Valkenburg, dr. van Friedrich Wilhelm Albert Hubert en Anna Catharina Schiffer.

Uit dit huwelijk:

1. Johann Albert, volgt Xah.

2. Hubert, volgt Xai.

 

Xah. Johann Albert Janssen, geb. Aken (D) 31 aug. 1901,,   Heerlen 13 mei 1983, begr. Broekhem Valkenburg, tr. 4 juli 1930 Maria Josephina Wouters, geb. Wittem 8 april 1902,   Valkenburg 3 juni 1995, dr. van Balthasar en Anna Josepha Habets.

Uit dit huwelijk:

1. Balthasar Gerardus Sibella, volgt XIaj.

2. Maria Hubertina Gerarda Janssen, geb. Houthem 13 maart 1935, tr. Valkenburg 1960 John K. Taylor.

3. Willem Gerard Janssen, geb. Valkenburg - Houthem 21 mei 1940,. [Broekhem]

 

XIaj. Balthasar Gerardus Sibella Janssen, geb. Houthem - Valkenburg 29 jan. 1932, tr. Terwinselen - Kerkrade 11 sept. 1963 Henrica Caubo, geb. Heerlen 29 april 1931.

Uit dit huwelijk:

 

XIIo. Harold Albert Henri Janssen, geb. Heerlen 30 juli 1965, tr. Valkenburg 1997 Nathaline Menetrij, geb. Zwitserland 12 jan. 1970. [Schin Op Geul]

Uit dit huwelijk:

1. Zo‘ Janssen, geb. Kerkrade 29 april 1996.

2. Mick Janssen, geb. Kerkrade 26 sept. 1998.

 

Xai. Hubert Janssen, geb. Aken 14 febr. 1904,   ald. 1968, tr. Margaretha Klinkenbergh, geb. Aachen (D) 20 mei 1906.

Uit dit huwelijk:

1. Hubert Janssen, geb. Aachen (D) 10 okt. 1931.

2. Elisabeth Janssen, geb. Aachen (D) 12 maart 1933.

3. Theresia Janssen, geb. Aachen (D) 27 dec. 1934.

 

IXx. Franciscus Joseph Janssen, geb. Wijnandsrade 4 mei 1877,,   Rattingen-Dusseldorf (D), tr. Gertrudis Kšnn, geb. Stolberg (D) 8 okt. 1877.

Uit dit huwelijk:

1. Ida Maria Janssen, geb. Eckamp (D) 23 nov. 1906.

2. Maria Louise Janssen, geb. Eckamp (D) 8 mei 1910.

3. Johannes Janssen, geb. Rattingen-Dusseldorf (D) 12 febr. 1912.

4. Anna Maria Janssen, geb. Rattingen-Dusseldorf (D) 18 juni 1917.

 

IXy. Johannes Jacobus Leonardus Janssen, geb. Wijnandsrade 5 juli 1880,, 1919-,   Hulsberg 30 aug. 1959, tr. Hulsberg 10 nov. 1904 Maria Josephina Moonen (Douven), geb. Hulsberg 6 mei 1882,   ald. 28 juli 1965, dr. van Henricus Joseph Douven en Maria Elisabeth Moonen.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Josef, volgt Xaj.

2. Casper Pieter Janssen, geb. Hulsberg jan. 1908,   ald. 18 aug. 1908.

3. Joannes Hubertus, volgt Xak.

4. Maria Janssen, geb. Hulsberg 5 maart 1911,   ald. 22 juli 1975, tr. Hulsberg 5 mei 1938 Alphons Spaetgens, geb. Nuth 17 juni 1910,   Hulsberg 2 nov. 1984.

5. Maria Hubertina Janssen, geb. Hulsberg 31 jan. 1913,   ald. 15 sept. 1994, tr. Hulsberg 20 aug. 1942 Alphons Neven, geb. Borgharen 1 febr. 1915,   Heerlen 5 jan. 1980.

6. Maria Elise Janssen, geb. Hulsberg jan. 1915,   ald. 7 juni 1919.

7. Petrus Martinus Janssen, geb. Hulsberg 1 mei 1916,   ald. 12 maart 1917.

8. Anna Maria Janssen, geb. Hulsberg 21 febr. 1918, Hulsberg, tr. 7 dec. 1967 Jacobus Peter Hubertus Brinkman, geb. Beesel 6 aug. 1913,   Venlo 9 dec. 1990. [Reuver]

9. Joannes Mathijs Janssen, geb. Hulsberg 24 febr. 1920,,,   Treebeek 20 febr. 1989.

 

Xaj. Hendrik Josef Janssen, geb. Hulsberg 5 jan. 1906, Hulsberg,   Hulsberg 5 jan. 1975, tr. Hulsberg 7 aug. 1934 Maria Antonia van den Broek, geb. Hulsberg 31 mei 1907,   ald. 9 jan. 1992.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Gerardus Leonardus Joseph Janssen, geb. Hulsberg 4 sept. 1935, tr. Maria Elisabeth Paula Vaessen, geb. 1 okt. 1937. [Schimmert]

2. Maria Josephina Theresia Johanna Janssen, geb. Hulsberg 3 april 1937, tr. Wilhelmus Marinus Maria Meeuwsen, geb. 6 maart 1929. [Valkenburg]

3. Hubert Maria Franciscus Leopold Janssen, geb. Hulsberg 9 febr. 1939,   Brunssum 2 mei 2006.

4. Maria Josephina Antonia Francisca Janssen, geb. Hulsberg 5 nov. 1940, tr. Johannes Cabo, geb. 11 nov. 1936. [Hulsberg]

5. Hubertina Alphonsa Mathias Lucia Janssen, geb. Hulsberg 28 nov. 1942, tr. Petrus Peters, geb. 9 febr. 1945. [Raamsdonkveer]

6. Antonia Maria Hubertina Petra Janssen, geb. Hulsberg 11 mei 1946, tr. Francois Kerket, geb. 31 maart 1946. [Clinge]

7. Elisabeth Alphonsa Maria Janssen, geb. Hulsberg 15 nov. 1950, tr. Herbert Volker Biegala, geb. 26 juni 1944. [Ršdingen]

 

Xak. Joannes Hubertus Janssen, geb. Hulsberg 23 maart 1909, Hulsberg,   Neu Brandenberg (D) 4 juni 1940, tr. Maastricht 20 nov. 1936 Marie Sibella Debie, geb. Broichweiden (D) 11 okt. 1911,   Beek 2 nov. 1979.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Sibella Josephina Janssen, geb. Hulsberg 5 jan. 1938. [Sittard]

2. Maria Josephina Janssen, geb. Hulsberg 4 dec. 1938. [Vlaardingen]

3. Hubertina Carolina Maria Janssen, geb. Hulsberg 12 dec. 1939. [Roermond]

 

VIIIj. Mathias Joseph Janssen, geb. Wijnandsrade 26 febr. 1848, Landbouwer,   Meerssen 15 mei 1921, begr. Ulestraten, tr. Meerssen 2 juli 1870 Maria Elisabeth Hubertina Eerens, geb. Meerssen 12 febr. 1844,   Ulestraten 23 mei 1911, dr. van Joannes en Duysens Duysens.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Gertrudis Janssen, geb. Meerssen 20 sept. 1870,   ald. 7 febr. 1878.

2. Maria Anna Janssen, geb. Meerssen 4 jan. 1872,   Heer 6 febr. 1944, tr. Ulestraten 13 juni 1903 Johannes Hubertus Muijtens, geb. Meerssen 3 okt. 1872,   Heer 11 sept. 1955, zn. van Paulus Muytjens en Jonna Dols en echtg. van Maria Elisabeth Olislager.

3. Maria Hubertina Janssen, geb. Meerssen 22 maart 1873,   ald. 5 sept. 1947, tr. 7 jan. 1901 Wilhelmus Hendricus Dejong, geb. Ulestraten 5 juni 1872,   Maastricht 2 sept. 1957, zn. van Wilhelmus Lodevicus en Anna Gertrudis Stroum.

4. Hendrikus Joseph Janssen, geb. Meerssen 14 sept. 1874,   ald. 28 nov. 1874.

5. Hubertus Petrus Janssen, geb. Meerssen 5 mei 1877,   ald. 11 febr. 1878.

6. Maria Gertrudis Janssen, geb. Meerssen 31 maart 1879,   Sittard 14 maart 1941, tr. Ulestraten 14 nov. 1907 Wilhelmus Hubertus Dejong, geb. Ulestraten 27 sept. 1876,   ald. 13 jan. 1937, zn. van Wilhelmus Lodevicus en Anna Gertrudis Stroum.

7. Pieter Hubert, volgt IXz.

8. Johannes Hubertus Cornelis, volgt IXaa.

 

IXz. Pieter Hubert Janssen, geb. Meerssen 1 aug. 1881,,   Nuth-Vaesrade 15 febr. 1940, tr. Ulestraten na 31 maart 1910 Maria Louisa Dejong, geb. Ulestraten 3 mei 1881,   Sittard 14 maart 1966, dr. van Wilhelmus Lodevicus en Anna Gertrudis Stroum.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Gertrudis Josephina Janssen, geb. Ulestraten 12 mei 1911,   Vaesrade Nuth 29 mei 1991, tr. Frans Bindels, geb. Heerlen 7 jan. 1917,   Vaesrade 9 mei 1976.

2. Willem Lodevicus Joseph, volgt Xal.

3. Maria Louisa Johanna Janssen, geb. Ulestraten 1 jan. 1914,   Geleen 10 jan. 2003.

4. Hendricus Joseph Hubertus, volgt Xam.

5. Joseph Wilhelmus Hubertus, volgt Xan.

6. Josephina Maria Louisa Janssen, geb. Ulestraten 15 juni 1918,   Heerlen 5 dec. 1947, tr. Hubertus Consten, geb. Brunssum 31 okt. 1916,,   Heerlen 15 jan. 2002; hij hertr. Hubertina Gerarda Martha Janssen (IXz,7).

7. Hubertina Gerarda Martha Janssen, geb. Ulestraten 17 febr. 1920, tr. Hubertus Consten, geb. Brunssum 31 okt. 1916,,   Heerlen 15 jan. 2002, wedr. van Josephina Maria Louisa Janssen (IXz,6).

8. Petrus Alphonsus Johannes Janssen, geb. Nuth 12 juli 1922,   ald. 21 jan. 1923.

9. Petrus Gerardus Jozef Janssen, geb. Nuth 12 jan. 1925,, tr. M. G. Antoinetta Nijsten, geb. 2 nov. 1927. [Geleen]

 

Xal. Willem Lodevicus Joseph Janssen, geb. Ulestraten 5 sept. 1912,   Geleen 8 dec. 1957, tr. Johanna Maria Antonia Penders, geb. Geleen 5 okt. 1922,   Sittard 29 dec. 1979.

Uit dit huwelijk:

Marlou Janssen, geb. Geleen 23 mei 1951,. [Geleen]

 

Xam. Hendricus Joseph Hubertus Janssen, geb. Ulestraten 25 juli 1915, Amstenrade,   Genk (B) 15 mei 2009, begr. St. Augustinus te Geleen 20 mei 2009, tr. Geleen 6 aug. 1947 Anna Maria Bernadien Baggen, geb. Geleen 8 okt. 1920.

Uit dit huwelijk:

1. Maria - JosŽ Janssen, tr. Geleen 14 juni 1990 John Day, geb. Edmenton (Canada) 2 april 1955,.

2. Maria - Louise H. B. J. M. Janssen, geb. Geleen 18 april 1950, tr. Geleen 24 aug. 1990 Ludy Berkhof, geb. Maastricht 9 nov. 1957. [Maasmechelen]

 

Xan. Joseph Wilhelmus Hubertus Janssen, geb. Ulestraten 2 nov. 1916, Heer,,   Margraten 10 jan. 1981, tr. Heerlen 8 mei 1957 Henrika Kessels, geb. Heerlen 4 jan. 1930.

Uit dit huwelijk:

1. Franette Janssen, geb. Heer 17 april 1958.

2. Marlou Janssen, geb. Heer 30 april 1960, tr. John Dejong, geb. Heer 1960. [Heer]

3. Pierre Alfons Joseph Maria, volgt XIak.

 

XIak. Pierre Alfons Joseph Maria Janssen, geb. Heer 3 april 1962,, tr. Amby 29 juni 1987 Ellen Lamkin, geb. Amby 2 dec. 1962. [Maastricht]

Uit dit huwelijk:

Wouter Ivonisius Johannes Janssen, geb. Geleen 13 aug. 1990.

 

IXaa. Johannes Hubertus Cornelis Janssen, geb. Meerssen 15 sept. 1883,,   Schaesberg 27 aug. 1953, tr. Berghem na 26 mei 1925 Maria Catharina van Erp, geb. Berghem 15 juli 1890,   Kerkrade 25 juni 1974, begr. Schaesberg 25 juni 1974.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Joseph Gerardus Janssen, geb. Amby 9 juli 1927, Nijmegen,   Utrecht 3 mei 1989.

2. Gerardus Johannes Maria, volgt Xao.

3. Johanna Maria Gerarda Janssen, geb. Schaesberg 1 dec. 1932, tr. Theodorus Johannes Marcus Janssen, geb. Schaesberg 12 mei 1931.

 

Xao. Gerardus Johannes Maria Janssen, geb. Amby 3 april 1930, tr. Kerkrade 18 dec. 1957 Elisabeth Consten, geb. Kerkrade 4 sept. 1931. [Kerkrade]

Uit dit huwelijk:

1. Maria Josephina Johanna Janssen, geb. Kerkrade 22 dec. 1958.

2. Monique Johanna Theodora Janssen, geb. Kerkrade 26 febr. 1961.

3. Sander Johan Loan Marie Janssen, geb. Kerkrade 29 febr. 1968.

 

VIIc. Joannes Mathias Janssen, geb. Heerlen 24 maart 1820,,   Wijnandsrade 16 juli 1866, tr. Wijnandsrade 4 nov. 1848 Maria Margaretha Hensen, geb. Wijnandsrade 1 dec. 1823,   ald. 28 juni 1889, dr. van Peter Antonius en Maria Helena Gooyen; zij hertr. Wijnandsrade 2 april 1869 Jan Willem Brouns.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Helena Janssen, geb. Wijnandsrade 10 aug. 1849,   ald. 16 dec. 1849.

2. Maria Helena Josepha Janssen, geb. Wijnandsrade 10 nov. 1850,   Heerlen 18 jan. 1915, tr. Heerlen 25 okt. 1878 Jan Bosten, geb. Wijlre 18 jan. 1832, wedr. van Maria Boumans.

3. Peter Jacob Hubert Janssen, geb. Wijnandsrade 18 okt. 1852,,   Wijnandsrade 13 april 1933, tr. Wijnandsrade 7 juni 1889 Anna Margaretha Erens, geb. Wijnandsrade 24 juli 1845,   ald. 22 sept. 1923.

4. Maria Hubertina Janssen, geb. Wijnandsrade 22 dec. 1854,   ald. 22 juli 1920, tr. Wijnandsrade 8 aug. 1883 Jan Hubert Habets, geb. Klimmen 7 febr. 1863,,   Wijnandsrade, zn. van Anna Elisabeth Ramakers.

5. Joannes Hendricus Joseph, volgt VIIIk.

6. Maria Cornelia Alexandria Janssen, geb. Wijnandsrade 11 okt. 1859,   ald. 13 dec. 1905, tr. Wijnandsrade 2 april 1880 Jan Joseph Jongen, geb. Nuth 1 juni 1857.

 

VIIIk. Joannes Hendricus Joseph Janssen, geb. Wijnandsrade 3 april 1857,,   Rimburg 3 nov. 1943, tr. Ubach Over Worms 16 juni 1881 Josepha Hubertina Boddong, geb. Ubach Over Worms 12 mei 1854,   ald. 28 mei 1914, dr. van Jan Hubert Bodong en Maria Agnes Martens.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelm Joseph, volgt IXab.

2. Franciscus Hubert Janssen, geb. Ubach Over Worms 21 april 1884, tr. Aken 19 juni 1921 Gertrude Sevenich, geb. R—he (D).

3. Maria Hubertina Gertruda Janssen, geb. Ubach Over Worms 22 nov. 1885,   Aken 1945, tr. Rimburg 15 aug. 1908 Heinrich Eduard Christian Arnst,   Aachen (D) 1935.

4. Hubertus Joseph Janssen, geb. Ubach Over Worms 7 maart 1888,   ald. 20 febr. 1890.

5. Maria Hubertina Janssen, geb. Ubach Over Worms 14 juli 1890,   Rimburg 20 april 1964, tr. Ubach Over Worms 20 febr. 1914 Andreas Windmuller, geb. Ubach (D) 19 sept. 1886,   Rimburg 17 aug. 1959.

 

IXab. Wilhelm Joseph Janssen, geb. Ubach Over Worms 1 mei 1882,,   Heerlen 29 dec. 1959, begr. Ubach Over Worms, tr. 1e Marienberg (D) 2 febr. 1907 Anna Maria Cunnigunda Plum, geb. Marienberg (D) 1880,   Heerlen 23 maart 1915; tr. 2e Ubach Over Worms 25 mei 1917 Maria Catharina Plum, geb. Ubach Over Worms 29 mei 1888,   ald. 6 sept. 1968.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johanna Maria Catharina Janssen, geb. Ubach Over Worms 14 nov. 1907,   Heerlen 15 maart 1996, tr. Waubach 10 nov. 1928 Heinrich Dircks, geb. Heerlen 24 aug. 1902,   ald. 1 nov. 1964.

2. Hubert Mathias, volgt Xap.

3. Anna Gertrud Hubertina Janssen, geb. Ubach Over Worms 23 dec. 1910,   na 15 nov. 2003, tr. Ubach Over Worms 19 sept. 1939 Jan Leonard Wolters, geb. Ubach Over Worms 26 maart 1910,   Kerkrade 19 sept. 1993.

4. Maria Gertrud Hubertina Janssen, geb. Ubach Over Worms 14 jan. 1912,   Hulsberg 9 april 1988, begr. Voerendaal, tr. Heerlen 14 aug. 1937 Friedrich Jozef Latten, geb. Oberhausen (D) 8 okt. 1904,   Hulsberg 18 dec. 1988, begr. Voerendaal.

Uit het tweede huwelijk:

5. Johan Joseph Janssen, geb. Ubach Over Worms 27 juni 1918,   ald. 7 sept. 1918, begr. Rimburg.

6. Martin Hubert Joseph, volgt Xaq.

7. Elisabeth Gerardina Maria Janssen, geb. Ubach Over Worms 27 jan. 1923,   Heerlen 8 aug. 1952, tr. Ubach Over Worms 28 april 1948 Johan Willem Heinen, geb. Nieuwenhagen 2 mei 1922,   ald. 1 mei 1990.

8. Anna Maria Gerardina Janssen, geb. Ubach Over Worms 4 juli 1924,   Kerkrade 28 dec. 1997, tr. Ubach Over Worms 18 april 1952 Johan J. Franssen, geb. Nieuwenhagen 18 sept. 1926,   Ubach Over Worms 22 maart 1993, begr. Waubach.

9. Gerardina Joanna Maria Janssen, geb. Ubach Over Worms 14 nov. 1926,   na 15 nov. 2003, tr. Ubach Over Worms 14 sept. 1951 Joseph Hubert Simons, geb. Ubach Over Worms 26 april 1925,.

 

Xap. Hubert Mathias Janssen, geb. Ubach Over Worms 30 sept. 1909,   ald. 2 febr. 1981, tr. Rimburg 12 mei 1937 Anna Maria Vreuls, geb. Rimburg 18 okt. 1914,   Ubach Over Worms 10 okt. 1988.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Josephina Wilhelmina Janssen, geb. Rimburg 19 dec. 1939, tr. Rimburg 3 sept. 1964 Joseph Elisabeth Arnold Rugl, geb. Heerlen 16 dec. 1937.

2. Maria Josephina Francisca Janssen, geb. Rimburg 5 aug. 1941, tr. Nieuwenhagen 10 nov. 1961 Ferdinand Joseph Konsten, geb. Nieuwenhagen 3 jan. 1939.

3. Willem Martin Joseph Janssen, geb. Rimburg 14 okt. 1943, tr. Heerlen 27 juni 1968 Emelia Catharina Maria Josephina Berns.

4. Jacobus Joseph Maria Janssen, geb. Rimburg 6 sept. 1945.

5. Hendrik Joseph Catharina Janssen, geb. Rimburg 23 aug. 1947, tr. Heksenberg - Heerlen 18 nov. 1972 Maria Johanna Virginia Meulenbroek, geb. Heerlen 20 mei 1948.

6. Joseph Johan Gerard Janssen, geb. Rimburg 23 juli 1949, tr. Nieuwenhagen 10 dec. 1971 Anna Maria Josephina Smeets, geb. Nieuwenhagen 19 mei 1950.

 

Xaq. Martin Hubert Joseph Janssen, geb. Ubach Over Worms 10 febr. 1920,   Groningen 31 jan. 1971, begr. Midwolde (Groningen), tr. Kerkrade 20 nov. 1942 Johanna Catharina Berger, geb. Kerkrade 4 dec. 1920,   Roermond 23 jan. 1999, begr. Heibloem - Roggel herbegraven Midwolde (Gr.).

Uit dit huwelijk:

1. Ludwina Maria Andrea Janssen, geb. Heerlen 16 mei 1944, tr. 30 nov. 1967 N. N..

2. Maria Johanna Wilhelmina Hubertina Janssen, geb. Heerlen 23 aug. 1945, tr. 18 juli 1964 N. N..

3. Lowise Maria Catharina Josephina Janssen, geb. Heerlen 27 aug. 1947.

4. Veronica Maria Ghislaine Janssen, geb. Heerlen 26 febr. 1950.

5. Martin Janssen, geb. Heerlen 1 maart 1953, tr. 22 nov. 1974 N. N..

6. Joannes Theodoor Maria Janssen, geb. 12 juli 1955.

7. Monica Anna Maria Janssen, geb. 6 mei 1957.

8. Willibrord Lodewijk Maria Janssen, geb. 8 mei 1962.

 

IVc. Wilhelmus Jansen, ged. Voerendaal 17 dec. 1710, Landbouwer te Kunrade - Voerendaal,   Voerendaal 30 dec. 1762, tr. Voerendaal (kerkelijk Heerlen) 21 febr. 1745 Catharina Bour (Boer(s)), ged. Heerlen 22 aug. 1707, Landbouwer te Kunrade - Voerendaal,   Voerendaal 24 juni 1759, dr. van Matias Bour en Elisabeth Peukens.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Jansen, geb. Voerendaal 27 nov. 1745.

2. Theodorus Jansen, ged. Voerendaal 12 april 1747.

3. Maria Gertrudis Jansen, ged. Voerendaal 5 april 1749,   Heerlen 2 sept. 1828, tr. Voerendaal 26 nov. 1769 Balthasar å Campo, geb. Bingelrade 2 mei 1745,   Heerlen 15 juli 1816, zn. van Laurens en Maria Lintjens en gesch. echtg. van Maria Elisabeth Cremers.

4. Catharina Janssen, geb. Voerendaal 3 febr. 1751.